Tam Quốc Ta Là Người Vô Danh

Chương 120: Tổ Địch ngàn người đánh dị tộc, Lưu Bị vạn chúng thảo hắc sơn

Tổ Địch đến Phúc Nhĩ Khang bị tức giận rời đi, trong lòng không khỏi có chút ảo não, muốn gọi lại hắn, há hốc mồm, cuối cùng không có gọi ra. Hắn cùng Phúc Nhĩ Khang mặc dù là đồng liêu, đối với Phúc Nhĩ Khang hành quân đánh giặc năng lực cũng có chút tán thưởng, nhưng là Phúc Nhĩ Khang phẩm tính nhưng vẫn không vì mình sở hỉ. Từ Phúc Nhĩ Khang phản loạn Viên Thiệu, bức đi Triệu Vân sau đó, ở Tổ Địch trong lòng đối với Phúc Nhĩ Khang liền có một loại khinh thường chi tâm.

Tổ Địch tuy là chưa bao giờ ở trong miệng nói qua, thế nhưng chỗ hắn sự tình luôn luôn quang minh lỗi lạc, sẽ không ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, có mấy lời mặc dù không nói, liền có thể khiến người ta cảm thấy đến, đặc biệt Phúc Nhĩ Khang, hắn có thể tinh tường cảm thụ được từ Tổ Địch bị khinh thị cảm giác. Ngày hôm nay đến Tổ Địch văn kê khởi vũ, trong lòng không khỏi nghĩ có thể tốt nói lẫn nhau nói, có thể hay không cải thiện quan hệ lẫn nhau. Ai biết mới vừa nói không có vài câu, Tổ Địch một câu "Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị " làm cho Phúc Nhĩ Khang triệt để phẫn nộ rồi. Ngôn giả vô ý người nghe có lòng, Phúc Nhĩ Khang cảm thấy Tổ Địch nhất định là dùng những lời này châm chọc chính mình.

Qua một hồi lâu Phúc Nhĩ Khang vẫn vẻ giận dử chưa tán, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã nghĩ như vậy thu phục Tàng Huyện, ta đây liền tấu minh chủ công, cho ngươi cơ hội này, đến lúc đó sau nếu không phải thắng để cho ngươi tốt. "

Sáng sớm đã lớn Lượng, Phúc Nhĩ Khang cả bức khôi giáp, tiến hành theo thông lệ binh mã thao luyện. Luyện rồi một canh giờ, chỉ thấy Công Tôn Toản một thân một mình cũng đến thao luyện tràng dò xét, Phúc Nhĩ Khang đến rồi, vội vã nghênh đón, cúi đầu hành lễ: "Tham kiến chủ công! "

Công Tôn Toản gật đầu, nói: "Nhĩ Khang không cần đa lễ, theo ta cùng nhau dò xét một phen. "

Hai người cùng nhau đang thao luyện tràng thượng đi tới, lấy, Phúc Nhĩ Khang lấy Công Tôn Toản nhíu mày, thỉnh thoảng có chút thở dài, liền mở miệng hỏi: "Chủ công có gì chuyện phiền lòng, không ngại nói cùng mạt tướng, mạt tướng cũng tốt cùng chủ công phân ưu giải nạn. "

"Nhĩ Khang đối với Sĩ Trĩ (Tổ Địch tự) có từng lý giải? "

Phúc Nhĩ Khang suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Tổ tướng quân thường có chí lớn, mỗi ngày văn kê khởi vũ, làm người ta không thể không kính phục! "

Công Tôn Toản nghe xong, không khỏi biến sắc, "Ra sao chí lớn? Nhĩ Khang không ngại nói rõ. "

"Tổ tướng quân thường xuyên có đơn độc lĩnh binh đánh Đông dẹp Bắc bình định tứ hải chi nguyện, đây là chí lớn. Chỉ là chủ công không cùng bên ngoài cơ hội, hắn liền thường không hề được minh chủ chi thán. "

Công Tôn Toản nghe xong, lập tức cả giận nói: "Tổ Địch vô lễ! "

Nói xong lại thở dài một tiếng, "Nếu như Sĩ Trĩ có thể an tâm nghe ta điều khiển, làm việc cho ta, ta há có thể không cùng hắn binh Mã Thống lĩnh? Chỉ là hắn chỉ là muốn tiến công tái bắc đất cằn sỏi đá, có ích lợi gì? "

"Chủ công, nếu như nếu không cùng với mời, mạt tướng sợ hắn biết phản đầu nơi khác, không bằng cho hắn năm nghìn binh mã, làm cho tự đi tuỳ cơ ứng biến, nếu không phải thắng, cũng rồi hắn niệm tưởng, có thể tử? " Phúc Nhĩ Khang đề nghị.

"Năm nghìn? Nào có rất nhiều binh mã cùng hắn? Nếu như quả nhiên như Nhĩ Khang nói, trong lòng ta liền có tính toán. " Công Tôn Toản bỗng nhiên nở nụ cười, "Đến lúc đó sau liền làm cho Sĩ Trĩ không lời nào để nói. "

]

Tổ Địch nhận được Công Tôn Toản triệu kiến sau, liền hưng cao thải liệt mang binh đi trước biên cảnh, tuy là binh mã chỉ có hơn một ngàn người, hơn nữa đều là mới chiêu mộ chưa huấn luyện tân binh, thế nhưng chỉ cần có binh, Tổ Địch tin tưởng, mình nhất định có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng.

Ký Châu, ngụy Quận, Nghiệp thành.

Viên Thiệu ngồi trong phòng nghị sự gian, hắn ngày hôm nay sốt ruột Ký Châu văn võ thương lượng cũng không phải là như thế nào thảo phạt Công Tôn Toản, mà là một người uy hiếp -- Hắc Sơn quân Trương Yến. Viên Thiệu cùng Trương Yến giữa tranh đấu chưa từng dừng lại nghỉ qua, trong lúc từng phái Cao Can, Trương Hợp cộng đồng chinh phạt qua, lẫn nhau có thắng bại. Lần này Trương Yến Phục có tới công, bởi vì Công Tôn Toản phái người du thuyết Trương Yến, cho phép Trương Yến nửa Châu nơi. Trương Yến tự nhiên là mừng rỡ, suất đại quân toàn lực phối hợp Công Tôn Toản hành động.

Chúng văn võ đều đã an vị, Lưu Bị bây giờ bị Viên Thiệu phong vì trung sơn Thái Thú, ngồi Viên Thiệu đang phía dưới, Viên Thiệu ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, mở miệng nói: "Chư công, bây giờ Trương Yến tặc tử lại xâm lấn ta Ký Châu, Chư công nhưng có kế sách lui địch? "

Lưu Bị sắc mặt như nước, không có chút rung động nào, nghe được Viên Thiệu lời nói, hắn không có bất kỳ phản ứng, lúc này, nhưng lại Cao Can lần nữa đứng dậy chờ lệnh nói: "Chủ công! Can nguyện ý thống binh năm chục ngàn, bắt giữ Trương Yến. "

Viên Thiệu lắc đầu, "Nguyên Tài, Trương Yến hắc sơn đại quân được xưng mấy trăm ngàn, chí ít cũng có mấy trăm ngàn, ngươi tuy là từng cùng Trương Yến giao chiến nhiều lần, nhưng không quyết thắng cách. "

Cao Can cúi đầu, thở dài, trở lại trong chỗ ngồi.

"Chủ công, kế trước mắt, đại quân cần đê Công Tôn Toản, không thể phái nhiều lắm binh mã, cần khiến vừa lên đem, đem tinh binh mấy vạn, kinh sợ Trương Yến, như vậy mới có thể đảm bảo Ký Châu không lừa bịp. " lúc này một người đứng ra hướng Viên Thiệu gián ngôn nói.

Mọi người một, chính là mưu sĩ Quách Đồ, Quách Đồ nói như vậy, Viên Thiệu gật đầu, tiện đà hỏi: "Công Tắc nói như vậy khá có đạo lý, chỉ là không biết người phương nào mà khi trách nhiệm nặng nề này? "

Quách Đồ mỉm cười, vuốt râu một cái, "Không phải Nhan Lương tướng quân không thể! "

Nhan Lương nghe nói, lập tức đứng dậy, la lớn: "Mạt tướng thề trảm Trương Yến! "

Viên Thiệu mỉm cười, kế mà nói rằng: "Ngô có Nhan Lương, không lo vậy! "

Đúng lúc này, bỗng nhiên lại một người đứng dậy, "Chủ công tuyệt đối không thể! Nhan tướng quân tuy là dũng Quan tam quân, lại gặp thời thiếu thay đổi, không chịu nổi nhiệm vụ lớn, mời chủ công nghĩ lại. "

Viên Thiệu sắc mặt lập tức trầm xuống, ngẩng đầu một, nguyên lai là mưu sĩ Điền Phong.

"Nguyên Hạo có gì kiến giải? "

Điền Phong đứng dậy, hướng Đường dưới người, "Chủ công, Hắc Sơn quân mặc dù là xuất thân thảo mãng, thế nhưng mấy năm nay ở Trương yến thống lĩnh dưới ngày càng cường múc, chủ công từng phái đại quân bao vây tiễu trừ, cũng không lại toàn công. Lần này kia tới quấy ta Ký Châu, tất nhiên kịp chuẩn bị, tùy tiện xuất kích, tất nhiên khó có thể thủ thắng. Phong tiến cử một người, có thể phá Trương Yến. "

Viên Thiệu hỏi: "Nguyên Hạo không ngại nói thẳng! "

"Lưu Bị Lưu Huyền Đức. "

Điền Phong mới vừa nói xong, liền nghe được dưới trận chúng văn võ nhao nhao nghị luận, Quách Đồ cùng Nhan Lương càng là dùng có thể giết chết ánh mắt của người lấy Điền Phong.

Viên Thiệu cười ha ha một tiếng, "Ngô suýt nữa quên Huyền Đức đưa ra giải quyết chung. " tiếp lấy lại hướng Lưu Bị, "Huyền Đức công có nguyện ý hay không lĩnh binh xuất chiến, giúp ta đại phá Trương Yến? "

Lưu Bị cái này mới chậm rãi đứng dậy, hướng về Viên Thiệu thi lễ một cái, "Chủ công đã có lệnh, Bị nào dám không theo? "

"Không biết Huyền Đức công cần bao nhiêu nhân mã? Lại cần người phương nào tương trợ? " Viên Thiệu có hỏi.

"Bị không có cầu mong gì khác, chỉ cần một vạn tinh binh, Bị nhị đệ cùng tam đệ đi theo là được. " Lưu Bị giọng nói bỗng nhiên vang dội đứng lên, nhất thời có một loại hào khí ngất trời dựng lên.

Viên Thiệu suy nghĩ một chút, có chút do dự nói rằng: "Huyền Đức đừng vội khinh địch, chỉ có một vạn nhân mã, có thể nào địch Trương Yến mười vạn chi chúng? "

"Quốc gia đại sự, Bị nào dám lời nói đùa? Bị nguyện ý lập được quân lệnh trạng, nếu như không thắng, cam tâm quân lệnh! "

Lưu Bị nói xong, hướng Viên Thiệu cúi người chào, Viên Thiệu gật đầu, đi hướng Lưu Bị, "Huyền Đức công nếu như quả nhiên có thể thành này đại công, Thiệu nhất định Biểu tấu thiên tử, vì Huyền Đức đòi một phong thưởng. "

"Đa tạ chủ công! "

 

Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh Hacker

33 bình luận


 • 9%

  Dor rồi hả

  Maiphap · Luyện Khí Viên Mãn · Báo xấu4 tháng trước · · Trả lời


 • 29%

  Thiện đựu.
  K có c mới à

  ♎๖ۣۜTúy ๖ۣۜHồng ๖ۣۜNhaᶇ๖ · Kim Đan Tầng 6 · Báo xấu4 tháng trước · · Trả lời


 • 9%

  Hình nhu bần đao để ý đa sô truyện triều hoán đèo có triệu vân ha. Người ta nói tq ton quan vũ võ thánh nhưng người viết truyện lại ưa thích triệu tử long

  Maiphap · Luyện Khí Viên Mãn · Báo xấu4 tháng trước · · Trả lời


 • 100%

  Truyện hay. Tiếp đi bạn

  sirwar · Phàm Nhân · Báo xấu4 tháng trước · · Trả lời


 • 100%

  Sao chưa có Chương mới vậy .

  Hiroshi98vn · Kim Đan Tầng 2 · Báo xấu8 tháng trước · · Trả lời


 • 100%

  Dạo này mình có việc bận chưa thể làm tiếp nên tạm thời drop truyện mong mọi người thông cảm, mình sẽ làm lại trong thời gian sớm nhất

  ๖ۣۜHoắc ๖ۣۜThiên · Luyện Khí Tầng 6 · Báo xấu10 tháng trước · · Trả lời


 • 100%

  Bh ngày mấy c thế

  Ohhhhconga · Phàm Nhân · Báo xấu10 tháng trước · · Trả lời


 • 100%

  Làm đê !! Thêm 1 c ta tặng 1 np

  [email protected] · Phàm Nhân · Báo xấu10 tháng trước · · Trả lời


 • 8%

  "Kí chủ, Kim Ti Nhuyễn Giáp chỉ là thông qua tốt đẹp chính là tính dai tới giảm xóc khí giới đâm vào lực lượng, tuy là có thể ngăn cản khí giới cuối cùng thứ vào thân thể, thế nhưng kí chủ vẫn là có thể có một vạn kiểu chết pháp, tỷ như bị trảm thủ, bị đánh bay, bị độc chết, bị tách rời máu chảy mà chết, bị tảng đá đập chết, bị sợ chết, thậm chí rơi WC cũng sẽ chết đuối. "

  "Ngươi được rồi! Trước mặt ta đều có thể hiểu được, đặc biệt sao rơi WC sao lại thế chết đuối? "

  "Chẳng lẽ kí chủ muốn chết no? "

  "Ngươi đi ra, đôi ta một mình đấu! "

  "Mời kí chủ tự trọng! Bổn hệ thống tri thức rất hữu thiện nhắc nhở kí chủ, không muốn không biết sống chết. "

  Giấy Trắng · Nguyên Anh Tầng 4 · Báo xấu10 tháng trước · · Trả lời


 • 100%

  Hôm nay liền 5 chương thôi ta có việc bận

  ๖ۣۜHoắc ๖ۣۜThiên · Luyện Khí Tầng 6 · Báo xấu10 tháng trước · · Trả lời