Tần Mạt Bá Vương

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 13 phiếu
người hiện đại hạng dụ xuyên trở lại Tần Quốc thống nhất không lâu, bám thân đến Hạng Võ trên thân còn phải đến một cái có vẻ như có chút ngưu bức hệ thống. Mà nhìn hắn làm sao sửa bá vương một đời. Ps: Đây là một cái Bình Hành Thế Giới, cùng nguyên bản lịch sử có chút khác biệt. Ps: Triển khai >>

Trích Đoạn

Chương 80: Sóng gió nổi lên (hai)

Chương 79: Sóng gió nổi lên (một)

Chương 78: Phán đoán

Chương 77: Cùng đường

Chương 76: Đại Nguyệt Thị