Vương Hạo Vũ xuyên qua đến tận thế, đạt được một cái "Thế giới của ta" hệ thống. Nơi này chẳng những có thể cải tạo phòng ốc kiến trúc, còn có thể hối đoái vật phẩm.

Tại hiện thực cùng trong mạt thế không ngừng xuyên thẳng qua cùng phấn đấu, chế tạo một mảnh thuộc tại mình Thiên Đường.

"Ngươi tốt, xin giúp ta định một gian phòng, cái gì? Muốn 88000 ma tinh, mắc như vậy? Đừng đừng đừng, giúp ta xác định." Nào đó nước Liên Bang căn cứ vương tử điện hạ.

"Cầu cứu cầu cứu, bên ta bị biến dị thú quần công kích, thỉnh cầu trợ giúp, tiền không là vấn đề, mời hoả tốc chạy đến." Phương nam nào đó Liên Bang đế quốc chủ tịch.

Tại trong mạt thế, hắn liền là thần, sáng tạo ra vô số thần thoại.

Trong hiện thực, hắn đồng dạng là thần, các phương lĩnh vực toàn năng thần!

=====++++====++++====++++PS++++====++++====++++====
Một hố mới đã được đào, đã kiểm định chất lượng hố và độ sâu của hố. Hơn vạn trượng, cẩn thận té hố.

PS: MisDax xuất phẩm, tất nhiên tất hố.

Trên web mạt thế ít quá nên ta làm bộ mạt thế đăng. Ngày 28/12 đăng.
Truyện đang ra tới c115.
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử

vote
8
Nguyệt phiếu
574
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

MisDax Avatar

MisDax

Level: 3
Đẹp Trai Có Gì Sai
60
33567
289

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


shutup147 250
BanTu 200
ktpm1k6haui1@ 68
daicawin83 20
Thaiquy 20
vucodonvu 8
boxvinh@ 6
YakumoYukane 2