Tận Thế Chí Tôn

Chương 7: Cấp bậc và kinh nghiệm thiết định

“Một số thông tin về cấp bậc, kinh nghiệm và tích phân nhận được khi giết quái – Thiên Cơ công tử!”

“Cái thiệp đầu tiên về nghề nghiệp mang đến thu hoạch phải nói là vượt quá mong đợi của ta. Cho nên trải qua suy nghĩ, ta còn là viết tiếp một cái thiệp. Lần này nội dung sẽ là về cấp bậc, kinh nghiệm và tích phân!


-Đầu tiên là về cấp bậc: Người chơi cấp bậc bắt đầu là 0 cấp(tang thi và biến dị thú là 1 cấp),


Từ 0 cấp bắt đầu người chơi có thể thông qua đánh giết các loại tang thi/biến dị thú để thu được kinh nghiệm tiến hành thăng cấp đến cấp 50.

Đương nhiên cấp 50 cũng không phải là cấp bậc cao nhất, nhưng mà từ cấp 50 trở lên người chơi sẽ không thể dựa vào kinh nghiệm để lên cấp được nữa.

Cụ thể phương thức lên cấp ta sẽ không nói tại đây, ta chỉ có thể nói cho các bạn đọc của thiệp này là trên cấp 50 còn có:

1 chuyển – 2 chuyển – 3 chuyển – 4 chuyển – 5 chuyển – 6 chuyển (Thiên Quân cấp) – 7 chuyển (Vương Giả cấp) – 8 chuyển (Hoàng Thiên cấp) – 9 chuyển (Đế Tinh cấp)…

Đương nhiên phía trên vẫn còn có cấp bậc cao hơn đấy, nhưng mà ta sẽ không đề cập ở bài viết này, bởi vì muốn lên đến Đế Tinh cấp cũng đã cần không ít thời gian, biết trước cấp cao hơn có tác dụng gì sao?


-Tiếp theo là về kinh nghiệm mà người chơi nhận được khi giết chết quái vật: Ở đây ta sẽ chia làm hai trường hợp là giết tang thi và giết biến dị sinh vật.

Đầu tiên là giết tang thi: Mỗi giết chết một con cao hơn mình 1 cấp tang thi thì được 5% số kinh nghiệm mà bình thường nghề nghiệp cần có để lên cấp tiếp theo.

Ví dụ như người chơi có bình thường nghề nghiệp từ cấp 0 lên cấp 1 cần 100 kinh nghiệm, giết 1 con tang thi lv1 sẽ được 5 kinh nghiệm.

Ẩn núp nghề nghiệp khi lên cấp cần kinh nghiệm cao hơn, ví dụ lv0-1 cần 200 kinh nghiệm, nhưng ẩn núp nghề nghiệp người chơi mỗi giết một con cao hơn mình 1 cấp tang thi cũng không phải được 5% của 200 là 10 điểm kinh nghiệm, mà cũng chỉ được 5 kinh nghiệm, tức là bằng với số kinh nghiệm mà bình thường nghề nghiệp nhận được.

Mỗi giết một con cao hơn mình 2 cấp tang thi sẽ được gấp đôi kinh nghiệm(10%), giết một con cao hơn mình 3 cấp tang thi sẽ nhận được 20% kinh nghiệm. Cứ thế mà suy ra, mỗi cao hơn một cấp kinh nghiệm nhận được sẽ lật gấp đôi.

Mỗi giết chết một con tang thi cùng cấp sẽ nhận được được 1% kinh nghiệm. Giết tang thi thấp hơn bản thân 1 đến 3 cấp sẽ nhận được cưỡng chế 1 điểm kinh nghiệm, thấp hơn 4 cấp trở lên không có kinh nghiệm.


Về phần biến dị sinh vật: Cơ chế cũng tương tự, nhưng số kinh nghiệm nhận được sẽ nhiều gấp đôi so với cùng cấp tang thi.


Về tích phân:

Mỗi giết một con tang thi sẽ nhận được số tích phân bằng gấp hai lần cấp bậc của con tang thi đó: 1 cấp 2 tích phân, 2 cấp 4 tích phân…50 cấp 100 tích phân.

Mỗi giết một biến dị sinh vật sẽ nhận được số tích phân bằng gấp năm lần cấp bậc của cái đó biến dị sinh vật: 1 cấp 5 tích phân, 2 cấp 10 tích phân, 50 cấp 500 tích phân.

Về phần số tích phân khi giết 1 chuyển trở lên tang thi/biến dị sinh vật, ta cũng sẽ không đề cập tại đây.


Nói thêm là người chơi mỗi khi lên cấp sẽ nhận được 2 điểm tự do thuộc tính điểm, đương nhiên ẩn núp nghề nghiệp sẽ nhận được nhiều hơn.

Tang thi và biến dị thú mỗi tăng lên một cấp cũng sẽ nhận được thuộc tính điểm, nhưng của chúng thuộc tính điểm sẽ tùy cơ phân phối vào năm loại thuộc tính cơ bản.

Bình thường tang thi mỗi lên một cấp sẽ có 5 điểm thuộc tính thêm được, biến dị thú là 10 điểm. Đương nhiên một số đặc thù tồn tại ngoại trừ”


“Đinh! Mời nhà chơi thiết lập thu phí”

]


“Thu phí 10 tích phân”

“Đinh! Thiết lập thành công. Thiệp sẽ ở 7 ngày sau giải trừ thu phí.”


“Cuối cùng đã xong, không biết cái thiệp này sẽ cho ta kiếm lời bao nhiêu đây”

“Hiện nay ta có hơn 681 triệu tích phân, cũng là lúc nên mua một chút gì rồi, tới một phát súng bắn chim đổi pháo a!”


“Nâng cấp trữ vật không gian!”

“Đinh! Tiêu hao 1000 tích phân, trữ vật không gian tăng lên thành 2x2x2. Có hay không tiếp tục tiến hành nâng cấp?” “Tiếp tục!”

“Đinh! Tiêu hao 10000 tích phân…” “Tiếp tục!”

“Đinh! Tiêu hao 50000 tích phân…” Tiêp tục!”

“Đinh! Tiêu hao 100000 tích phân, trữ vật không gian tăng lên thành 10x10x10. Có hay không tiếp tục tiến hành nâng cấp?” “Không tiếp tục”


“Cho ta mở ra Chí Tôn Quyền Trượng trước 3 tầng phong ấn!”

“Đinh! Mở ra tầng thứ nhất phong ấn cần 10000 tích phân…thành công! Tầng 2 phong ấn cần 100000 tích phân…thành công! Tầng 3 phong ấn cần 1 triệu tích phân...thành công!”

“Đinh! Chí Tôn Quyền Trượng tăng lên thành Sử Thi cấp(màu tím)!”


Chí Tôn Quyền Trượng(phong ấn): Ma Pháp Chí Tôn dành riêng vũ khí, không thể hư hại, người khác không thể sử dụng.

Đẳng cấp: Sử thi(màu tím)

Thuộc tính: Ma pháp tổn thương +25%. Năng lượng tối đa +1000. Năng lượng hồi phục +50%

Kỹ năng 1: Lấy tiêu hao tất cả năng lượng cùng với 1 triệu tích phân làm đánh đổi. Phóng thích ra quang hệ cấm chú “Thánh Quang Kết Giới”, tồn tại thời gian 30 phút, làm lạnh thời gian 7 ngày.

Kỹ năng 2: Có thể tùy ý biến đổi thành các loại khác hình thái. Làm lạnh thời gian 3 phút.

Trước mắt có thể biến đổi thành: Chí Tôn Ma Đạo Thư.

Hiện có 7 tầng phong ấn, mở ra tầng tiếp theo cần 100 triệu tích phân(Giải phong sau biến thành truyền thiết cấp trang bị, không phải 1 chuyển trở lên ma pháp sư không thể dùng).


Chí Tôn Ma Đạo Thư(phong ấn): Ma Pháp Chí Tôn dành riêng vũ khí, không thể hư hại, người khác không thể sử dụng.

Đẳng cấp: Sử thi(màu tím)

Thuộc tính: Ma pháp tổn thương +25%. Năng lượng tối đa +1000. Năng lượng hồi phục +50%

Kỹ năng 1: Lấy tiêu hao tất cả năng lượng cùng với 1 triệu tích phân làm đánh đổi. Phóng thích ra lôi hệ cấm chú “Cuồng Lôi Địa Ngục”, tồn tại thời gian 15 phút, làm lạnh thời gian 14 ngày.

Kỹ năng 2: Có thể tùy ý biến đổi thành các loại khác hình thái. Làm lạnh thời gian 3 phút.

Trước mắt có thể biến đổi thành: Chí Tôn Quyền Trượng.

Hiện có 7 tầng phong ấn, mở ra tầng tiếp theo cần 100 triệu tích phân(Giải phong sau biến thành truyền thiết cấp trang bị, không phải 1 chuyển trở lên ma pháp sư không thể dùng).“Ài! Tích phân khó giữ a, mới đây thôi đã tiêu tốn hơn 1 triệu tích phân. ”

“Mở ra Chí Tôn cửa hàng!”

Mặc dù Trần Tinh hiện giờ còn 680 triệu tích phân, nhưng hắn không có lựa chọn hiện tại tiếp tục nâng cấp Chí Tôn Quyền Trượng hay trữ vật không gian, mà là mở ra Chí Tôn cửa hàng.

Hắn muốn tới một lần mua bán lớn…

“Màu tím Pháp Linh sáo trang, 9 triệu tích phân. Mua!”

“Màu tím Hư Linh sáo trang, 13 triệu tích phân. Mua!”

“Màu cam đặc thù vật phẩm Căn Nguyên Kính, 65 triệu tích phân. Mua!

“Sơ cấp HP nước thuốc, sơ cấp MP nước thuốc, một bình 5 tích phân. Mua mỗi loại một triệu bình!”

“Trung cấp HP, MP nước thuốc, 70 tích phân 1 bình. Mỗi loại 100000!”

“Cao cấp HP, MP nước thuốc, 200 tích phân 1 bình. Mỗi loại 50000!”

“Siêu cấp HP, MP thuốc, 650 tích phân 1 bình. Mua mỗi loại 1000 bình!”

“Thanh toán!”

“Đinh! Thanh toán thành công, tổng cộng tiêu hao 132 triệu 300 nghìn tích phân. Người chơi còn lại 547 triệu 588 nghìn 399 tích phân.”

“Đinh! Trữ vật không gian của người chơi quá nhỏ, không có đủ không gian để chứa tất cả vật phẩm. Bởi vì người chơi tại Chí Tôn cửa hàng tiêu phí vượt qua 100 triệu nguyên nhân, đặc biệt ưu đãi người chơi chỉ cần tiêu tốn 100 triệu là có thể nâng cấp trữ vật không gian lên thành 250x250x250. Xin hỏi người chơi có hay không tiến hành nâng cấp?”


“Còn có cái này chổ tốt? Ta nhớ 100 triệu tích phân chỉ là đủ để nâng cấp trữ vật không gian từ 100x100x100 lên thành 250x250x250 a! Trước đó muốn từ hiện giờ 10x10x10 nâng cấp lên 100x100x100 còn cần hơn 15 triệu tích phân. Giờ thì tốt, trực tiếp tiết kiệm được rồi!”

“Tiến hành nâng cấp!”

“Đinh! Trữ vật không gian nâng cấp thành công, người chơi mua vật phẩm đã tự động gửi vào trữ vật không gian. Mời nhà chơi tự mình kiểm tra.”


“Tra xét nhân vật thuộc tính!”

 

Thông linh hộp kiếm, bảo tháp trấn thiên, một ấn xé trời,vá lại trời xanh vĩnh sinh trường tồn Thông Thiên Kiếm Hạp

5 bình luận