Lăng Hỏa Hỏa gia đình hội nghị...

Lăng Thiên: "Ngày tận thế, là chúng ta ba bên trong một cái nồi, người này, chứ không phải ta."

Lăng Miểu: "Cũng không phải ta."

Lăng Hỏa Hỏa: "Meo meo meo "

Ta ca là Ma Vương, em ta muốn diệt thế, sở dĩ... Ngày tận thế, cùng ta chân thật không có quan hệ!

P/s﹏✍
Anh trai: Ma Vương
Main Chính: Kiếm Thần truyền thừa trọng sinh xuyên việt ( siêu cấp gà)
Em: Huyết mạch giả
P/s﹏✍☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: hài nhảm⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
236,262
Linh khí
315
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

144
74308
91680

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

80 bình luận


Coak123 100
Aigoitoido 70
Doladong123 70
Kyosi 10
overlord861995861995 5