Đánh giá
Đã có 447 người đánh giá

Trời long đất lở, sơn hà lật úp, thiên địa quy tắc dị biến, hết thảy đại biểu văn minh nhân loại thành thị đều bị phá hủy.

Đây là nhân loại tai nạn, cũng là loài người kỳ ngộ...

Ở tận thế bên trong kéo dài hơi tàn một năm lâu dài trình dương sống lại đến tận thế bắt đầu tận thế giáng lâm hai ngày trước, tận thế tất cả hướng đi một cái khác quỹ đạo.

Một toà tận thế bên trong mạnh mẽ nhất thành trì lặng yên dựng lên...

PS: Mỗi ngày hai canh, trong thời gian ngọ 12 điểm, buổi tối 19 điểm, tồn cảo sung túc, mời các vị đại đại thả

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
50,420
Linh khí
55
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Kuden Avatar

Kuden

Level: 0
29
11817
21880

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

24 bình luận


₪ ܨ๖ۣۜNhíp ₪ 5