Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Vương Sư phụ đẩy ra cửa xe: "Không có thời gian giải thích, mau lên xe!"

♥ Cầu nguyệt phiếu ''Đề cử'', ''Vote truyện'', và nhớ click vào ''Cảm ơn'' để lấy tinh thần convert !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
8,550
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Con Nhà Người Ta
29
13785
34

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận