Tạo Hóa Tiên Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.2/ 10 - 565 phiếu

Đây là một cái thần kỳ thế giới, có cường giả Xan Hà thực khí, có Hoang Thú gào rú Sơn Hà, có thần thông diệu pháp thông thiên, có pháp bảo hủy thiên diệt địa, có Linh Đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ Chư Thiên...

Thiếu niên Khương Tư Nam tự Càn Nguyên vực mà ra, người mang vô thượng chí bảo, tu luyện tuyệt thế thần thông, chỉ vì mình trong nội tâm cái kia phần lúc ban đầu thủ hộ, sát nhập mênh mông vô lượng thế giới bên trong, mở ra một cái nghịch thiên cường giả quật khởi hành trình!

Trích Đoạn

Chương 1466: Khởi Nguyên Đại Lục (đại

Chương 1465: Thôn phệ, Chúa Tể Chi Cảnh!

Chương 1464: Vây giết Khương Tư Nam

Chương 1463: Vô địch Đế Huyền Sát

Chương 1462: Hiên Viên Đạo vẫn lạc!

1 - Chương 01: Long Hổ Đại Đan

2 - Chương 02: Lửa giận ngập trời

3 - Chương 03: Liều chết một kích!

4 - Chương 04: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh

5 - Chương 05: Phá quan mà ra

6 - Chương 06: Khởi tử hồi sinh

7 - Chương 07: Trấn Quốc Võ Thành Vương

8 - Chương 08: Vạn cân cự lực

9 - Chương 09: Trọng Dương Điện

10 - Chương 10: Đương đường đối chất!

11 - Chương 11: Sinh tử ước chiến

12 - Chương 12: Giáng Long Phục Hổ Quyền

13 - Chương 13: Khí huyết Huyền Hoàng

14 - Chương 14: Thay trời đổi đất

15 - Chương 15: Đan thư linh dịch

16 - Chương 16: Bạch Long Ngọc

17 - Chương 17: Đấu thú!

18 - Chương 18: Bách Thảo Đường

19 - Chương 19: Phế ngươi một tay!

20 - Chương 20: Trân Bảo Các

21 - Chương 21: Hoang Thú chiến!

22 - Chương 22: Đi vận khí cứt chó

23 - Chương 23: Vô cùng hung hăng càn quấy!

24 - Chương 24: Lại đánh bạc một ván

25 - Chương 25: Tất cả đều quỳ xuống!

26 - Chương 26: 500 vạn lượng!

27 - Chương 27: Điêu vượn chiến

28 - Chương 28: Màu đen Trân Bảo Lệnh

29 - Chương 29: Vương phủ đại quản gia

30 - Chương 30: Luyện chế linh dịch

Xem hết