Tạo Thần

  • 19 lượt xem
  • 0 chữ
  • 18:36 - 05/12/13

Vui lòng xác nhận bạn không phải người máy. Lưu ý xác nhận xong chờ vài giây để hệ thống kiểm tra rồi mới ấn Tiếp Tục (chờ đến lúc có dấu tích màu xanh lá cây)

0 bình luận