Đạo Tổ đã từng hướng ta quỳ lạy, Ma Tổ đã từng tôn ta vi sư. Tru Tiên Tứ Kiếm là ta luyện chế, Tạo Hóa Ngọc Điệp là ta ban cho. Ta là tất cả đạo pháp chi tổ, ta là tất cả ma vật chi sư.

Hoành ép vạn cổ vô tận đại, trấn diệt thương khung sáng tạo kỷ nguyên. Thanh Đế khao khát Thông Thiên Thụ, Bàn Cổ dùng búa khai thiên địa. Thần Nông đi theo nếm bách thảo, Nữ Oa cầu mãi Bổ Thiên pháp.

Mạnh nhất đạo quả mười vạn năm trước không hiểu ngã xuống trùng sinh Tây Du thời đại, theo dạy dỗ một cái Hầu Tử bắt đầu.
Mới nhất
2 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
158,639
Linh khí
105
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
49
21758
37536

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

53 bình luận


zozosolo 100
vumeocon 5