Vương Mẫu: "Cái này Bàn Đào người nào cũng không cho động, đó là lưu cho ta hảo nữ tế Đường Tăng ."

Quan Âm: "Y Đệ, xem ta ngày hôm nay y phục đẹp không ?"

Bát Giới: "Sư phụ, gặp Ôn hầu tử lại bị yêu quái bắt đi!"

Trần Y nhổ ra trong miệng xương gà đạo: "Làm tăng là môn kỹ thuật làm việc, không phải ai cũng đều chơi tốt!"

. . .. . ....

Sản phẩm mới Tiên Hiệp chợt cười hoa cúc làm, không nhìn hối Đoạn Trường!

Cầu vote 10 cuối mỗi chương.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
35,130
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Danh Tác Lão Thành
36
9567
20415

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận