Đánh giá
Đã có 60 người đánh giá
Đầy sao đại lục, sao trời hàng tỉ, võ đạo người, cảm nhận được tỉnh tinh hồn, tiến tới cường hóa tự thân, biến vô cùng cường đại, cùng thiên địa tranh phong.
Lạc thần, một cái vô pháp thức tỉnh tinh hồn phế nhân, tuần hoàn mẫu thân di nguyện đi nhận tổ quy tông, lại tao ngộ lăng nhục, kề bên tử vong, nhưng lại cũng bởi vậy xúc động phụ thân di lưu chi vật, thức tỉnh có thể thăng cấp kỳ dị tinh hồn.
Mới nhất
14 giờ trước

Đề cử

vote
8
Nguyệt phiếu
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • ticuane đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    5 ngày trước
Soái Ca
12
3453
1290

Vinh danh bảng

loading


ticuane 20