Đánh giá
Đã có 63 người đánh giá
Đầy sao đại lục, sao trời hàng tỉ, võ đạo người, cảm nhận được tỉnh tinh hồn, tiến tới cường hóa tự thân, biến vô cùng cường đại, cùng thiên địa tranh phong.
Lạc thần, một cái vô pháp thức tỉnh tinh hồn phế nhân, tuần hoàn mẫu thân di nguyện đi nhận tổ quy tông, lại tao ngộ lăng nhục, kề bên tử vong, nhưng lại cũng bởi vậy xúc động phụ thân di lưu chi vật, thức tỉnh có thể thăng cấp kỳ dị tinh hồn.

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
17
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
12
3432
5126

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


Tuhan 10
ticuane 5
huy2471996 2