Man Hoang Đại Lục, võ đạo vi tôn, thực lực vi tôn. Một đời thiên kiêu Diệp Thiên, mang theo thái cổ vô thượng thần quyết, đột nhiên xuất hiện, luyện Võ Mạch, độ Lôi Kiếp, dung chân linh thần huyết, võ chấn lục hợp bát hoang, thần du chư thiên vạn giới, lấy ức vạn tinh thần vĩnh hằng bất diệt bí cảnh, ác chiến thiên hạ! Vô cùng vô tận bảo vật, kỳ quái thế giới, tông môn, cổ tộc, tiên tử, ma nữ, ân oán tình cừu, nhiệt huyết tranh đấu, tất cả tất cả, đều ở bên trong.

... ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ...

Cảnh giới tu luyện:
_Hạ Vị Diện: Chân Khí Cảnh - Linh Hải Cảnh - Toàn Đan Cảnh - Thiên Thánh Cảnh - Chân Thần Cảnh

_Thần Giới: Thần Vương Cảnh - Thần Tôn Cảnh - Tôn Chủ Cảnh … còn tiếp

... ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ...

Đánh giá: Là truyện đầu tiên ta đọc thấy tam đại gia tộc trong 1 thành chung sống hòa thuận với nhau, cùng nhau phục hưng như trước kia. Main không não tàn, lâu lâu thích khoe tí thôi nhưng mà chấp nhận được. Mới vô vài chục chap là có gái rồi, nghi vấn bộ này 1 vợ ... thôi để mọi người đọc mới thú vị được.

... ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ...

Hãy vote 10* để ủng hộ truyện, vote 9-10 mỗi chương để ủng hộ converter. Hãy đọc và cảm nhận, đừng đọc phần giới thiệu thấy ko hợp lại vote 0*, tội tui.

... ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ...

Tặng Kim Nguyên Đậu để cầu bạo chương.

Trích Đoạn


Chương 520: Quả thứ nhất Tạo hóa chi nhãn

Chương 519: Tuyệt vọng!

Chương 518: Thần Vương chỉ dẫn

Chương 517: Hắc sắc hoa hồng

Chương 516: Thực nhân hoa

1 - Chương 1: Diệp Thiên

2 - Chương 2: Thần quyết

3 - Chương 3: Chân khí cuồng phong

4 - Chương 4: Sơ thí thân thủ

5 - Chương 5: Đặc sắc tân thế giới

6 - Chương 6: Khương Dao

7 - Chương 7: Bạo Vũ Kiếm Pháp

8 - Chương 8: Hung hăng áp đảo

9 - Chương 9: Giật mình trưởng lão

10 - Chương 10: Kinh thiên nhất kiếm

11 - Chương 11: Vạn Thú Sơn

12 - Chương 12: Liệt Hỏa Sư Thú

13 - Chương 13: Thứ quang, phi vũ

14 - Chương 14: Một chiêu chi chiến

15 - Chương 15: Thắng bại

16 - Chương 16: Tịch Tĩnh lĩnh

17 - Chương 17: Kính Hồ Xà Yêu

18 - Chương 18: Kịch đấu

19 - Chương 19: Kiếm ý mầm móng

20 - Chương 20: Linh khí mảnh nhỏ

21 - Chương 21: Truy sát

22 - Chương 22: Chiến!

23 - Chương 23: Sinh tử

24 - Chương 24: Lại vào Tinh Thần Tháp

25 - Chương 25: Dị biến

26 - Chương 26: Thiên Liên động phủ

27 - Chương 27: Hỏa văn đồ

28 - Chương 28: Giết! Giết! Giết!

29 - Chương 29: Phong Lôi Động

30 - Chương 30: Kính ngọc bích xem võ

Xem hết