Lão Đường viết bộ này còn quá sơ sài. Thậm chí các cảnh giới của 5 chức nghiệp khác còn không được đặt tên. Chỉ có mỗi Kỵ sĩ chức nghiệp là có cái tên cho riêng mình. Nghi thức giác tỉnh thì chỉ miêu tả mỗi Quang Minh giác tỉnh.

Quan trọng nhất là: Thánh Ma đại lục hoàn toàn không câu thông được với Thần Giới! Tại sao lại có chuyện đó?

Ta phải tìm hiểu nguyên nhân cho bằng được.

Trong bộ truyện nối tiếp này của ta, các cảnh giới vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, ta sẽ bớt chút thời gian quý báu ra để đặt tên cảnh giới cho từng chức nghiệp một.

Từ cấp 1 đến 10 ở Linh Hồn thánh điện được gọi là Hồn Sư tập sự, ở Kỵ Sĩ thánh điện lại được gọi là Kỵ Sĩ tùy tùng, tùy từng chức nghiệp lại có các cách gọi khác nhau. Đối ứng linh lực:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Từ cấp 11 đến 20:

101-110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200

Cấp 21 đến 30 ( Mỗi cấp cách nhau 30 Linh lực):

201-210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 500

Cấp 31 đến 40 ( Mỗi 150 điểm Linh lực tiến 1 cấp):

501-550, 700, 850, 1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750, 2000

Cấp 41 đến 50 ( Mỗi 200 Linh lực tiến một cấp):

2001-2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300, 3500, 3700, 4000

Cấp 51 đến 60 ( Mỗi 600 Linh lực tiến một cấp):

4001-4200, 4800, 5400, 6000, 6600, 7200, 7800, 8400, 90000, 10000

Cấp 61 đến 70 ( Mỗi 2000 Linh lực tiến một cấp):

10001-11000, 13000, 15000, 17000, 19000, 21000, 23000, 25000, 27000, 30000

Cấp 71 đến 80 ( Mỗi 5000 Linh lực tiến 1 cấp):

30000, 35000, 40000, 45000, 50000, 55000, 60000, 65000, 70000, 75000

Cấp 81 đến 90 ( Mỗi 7 ngàn Linh lực tiến 1 cấp):

82000, 89000, 96000, 103000, 110000, 117000, 123000, 130000, 137000, 150000 ~ 199999

Từ cấp 91 trở đi, mỗi 100 ngàn điểm Linh lực được tăng một cấp.

Ta sẽ dần dần update tên cảnh giới của các chức nghiệp. Viết đến đâu ta update đến đó. Mong mọi người ủng hộ.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
176,524
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • powerfull đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Magics đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • thunguyen159 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Nam Nhất Ngô đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
Đen Bạc Đỏ Tình
1
38
580

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

113 bình luận


powerfull 25
Magics 10
Nam Nhất Ngô 5
thunguyen159 5