Xuyên qua đến dị giới, Tần Phàm bất ngờ đạt được một cái hố cha hệ thống!

Mỹ nhân ở bên, huynh đệ làm bạn.

Từ đây Tần Phàm bước lên một cái chịu oan ức không đường về, mỗi ngày không phải cõng oan, chính là cõng oan trên đường!

Oan ức trưởng thành, ở nghịch cảnh bên trong quật khởi.


---------
Khoảng 200c thì main mới phất lên
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • trantoan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 4
Converter Cao Cấp
62
45617
137314

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

25 bình luận


trantoan 5