Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Ta không nghĩ trang bức!
Đáng khinh phát dục mới là vương đạo!
Các ngươi vì sao phải bức ta!
Ở Yêu tộc liên minh đại hội thượng, Đỗ Côn đạp không mà đến, chỉ vào bầy yêu chửi ầm lên: “Ta không phải nhằm vào các vị, ta chỉ muốn nói ở ngồi các vị đều là rác rưởi!”
--- Con tác giới thiệu như thế ----

- Nội dung cụ thể không biết vì con tác mới ra chương.
- Lịch ra chương: tùy theo con tác và tùy hứng của ta.
- Drop hay không: chưa biết.
- Ủng hộ: tùy tâm.
Mới nhất
14 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
sunalone2010 Avatar

sunalone2010

Level: 0
Nghèo Rớt Mồng Tơi
5
966
1369

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận