Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 81 phiếu
"Leng keng —— "

"Hoan nghênh tiến vào Thần Cấp Đào Mộ hệ thống, xin ngài lựa chọn chức nghiệp ——

① Mạc Kim Giáo Úy ② Phát Khâu Trung Lang Tướng ③ Tá Lĩnh Lực Sĩ ④ Bàn Sơn Đạo Nhân "

"① a, quả quyết Mạc Kim Giáo Úy, tuyển ① a!"

"Leng keng —— chức nghiệp lựa chọn thành công, mời tiếp thu cái thứ nhất sơ cấp nhiệm vụ, đào xuống cách vách ngươi lão Vương gia mộ phần —— "


P/s 1: Tứ phái trộm mộ tung hành lòng đất hai nghìn năm, đổ hết đấu lớn đổ sạch đấu nhỏ. Tào Tháo dẫn binh khai quật ra Đạo Mộ nghề nghiệp này, được tôn vinh như tổ sư của giới đạo mộ. Vậy cái gì khiến cho Tào Tháo trộm mộ, cái gì khiến hắn được tôn sùng như ông tổ của nghề đổ đấu. Tứ đại phái trộm mộ, Mạc Kim Giáo Úy với tầm long điểm huyệt, Tá Lĩnh Lực Sĩ thông kim bác cổ phá giải cơ quan, Phát Khâu Trung Lan Tướng đi lại hai giới quan trường-đổ đấu, Ban Sơn Đạo Nhân nơi nơi đi qua tất cả thành không. Vậy cái gì làm nên tứ phái này và kỹ thuật của tứ phái có thật sự thần thông quảng đại như tục truyền. Hãy cùng main của chúng ta đánh cương thi đoạt bảo vật, kéo ra nghìn năm xác chết phục sinh làm tân nương như thế nào nhé.

P/s 2: Truyện sẽ ra mắt chương đầu tiên và 01/04/2017, các bạn nhớ đón đọc. Cảm ơn. Nhớ vote 10* vs đề cử cho mình nhé.

Trích Đoạn


Chương 647: Xà Lân người đầu

Chương 646: Ối! Mộ Chủ người bộ mặt

Chương 645: Kiếp Sau quan tài

Chương 644: Quan tài Bản Thượng có người!

Chương 643: Ngàn dặm cuối cùng mộ

1 - 1. Chương 01:, mở ra!

2 - Chương 02: Thần Cấp Mạc Kim phù, tới tay!

3 - Chương 03: Tro cốt của nàng

4 - Chương 04: Bá đạo hệ thống

5 - Chương 05: Nhiệm vụ đếm ngược

6 - Chương 06: Như Ý Kim Cô Bổng, dài!

7 - Chương 07: Quỷ Văn xà ngư mặt nạ

8 - Chương 08: Người mù

9 - Chương 09: Uy tín lâu năm Tá Lĩnh Lực Sĩ

10 - Chương 10: Chính thống nhất Mạc Kim truyền

11 - Chương 11: Thần Cấp Lạc Dương Sạn uy năng!

12 - Chương 12: Thần Cấp hóa mộ hiện hành đan

13 - Chương 13: Bình Dương thôn tìm mộ

14 - Chương 14: Tầm Long quyết

15 - Chương 15: Phía sau cây, ngồi xổm cái nữ

16 - Chương 16: Mạc Kim Tá Lĩnh chảy xuống ròng

17 - Chương 17: Người đốt nến, Ma thổi đèn

18 - Chương 18: Quỷ che mắt

19 - Chương 19: Bốn vách tường vẽ

20 - Chương 20: Tế Tự cùng tế phẩm

21 - Chương 21: Sau lưng, có cái nhà sư!

22 - Chương 22: Sẽ động quan tài

23 - Chương 23: Thú trống kính nhi quan tài

24 - Chương 24: Việt Nam bắt chim nhện, đột kích!

25 - Chương 25: Xuyên việt nhện biển

26 - Chương 26: Bị nhốt gang tấc

27 - Chương 27: Phản đánh trộm động

28 - Chương 28: Tào Tháo sư huynh đệ

29 - Chương 29: Nơi đó có người!

30 - Chương 30: Múa xác ướp

Xem hết