Sâm La Vạn Tượng, đều là tro tàn, Lưu Nhận Nhược Hỏa!

Xuyên việt đến Hải tặc thế giới, Đại Hải tặc thời đại mười một năm Lore, đạt được một cái có thể vô hạn cường hóa, rút ra các loại Kỹ Năng Kiếm Hồn hệ thống.

Lưu Nhận Nhược Hỏa, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Nguyệt Nha Thiên Trùng, Thiên Bản Anh...

"Ta một đao kia xuống dưới, ngươi có thể sẽ bị thiêu chết." Lore nhìn trước mắt Akainu, nói rất chân thành.

... ... ... ... ... ...
................................................................................................................................
mấy bạn có tặng nguyệt phiếu thì ném vào truyện này né:
http://truyencv.com/trong-sinh-chi-nghich-chien-tay-du/

Trích Đoạn


Chương 269: Xuất thủ

Chương 268: Crocodile

Chương 267: Gặp lại Robin

Chương 266: Mục tiêu

Chương 265: Sabo

1 - Chương 01: Monkey D.Lore

2 - Chương 02: Cường hóa

3 - Chương 03: Lưu Nhận Nhược Hỏa

4 - Chương 04: Đào móc nhân thể tiềm năng

5 - Chương 05: Một tháng sau

6 - Chương 06: Thực chiến khảo hạch

7 - Chương 07: Xuất phát

8 - Chương 08: Khảo hạch bắt đầu

9 - Chương 09: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà

10 - Chương 10: Hỏa diễm? Kiếm ý? !

11 - Chương 11: Trời sinh kiếm hào?

12 - Chương 12: Quan tâm thiểu năng trí tuệ

13 - Chương 13: Cuộc đi săn bắt đầu

14 - Chương 14: Ngọn lửa!

15 - Chương 15: Ngập trời biển lửa

16 - Chương 16: Dập tắt

17 - Chương 17: Tuyên bố thành tích

18 - Chương 18: Bài danh đưa tới chúng nộ

19 - Chương 19: Kiếm thuật tinh yếu

20 - Chương 20: Nắm giữ

21 - Chương 21: Dạng này hơi đẹp trai

22 - Chương 22: Kiếm áp tu hành

23 - Chương 23: Thành quả

24 - Chương 24: Đối chiến khảo hạch quy tắc

25 - Chương 25: Khiêu chiến

26 - Chương 26: Chấn kinh

27 - Chương 27: Lực Lượng

28 - Chương 28: Quét ngang nghiền ép!

29 - Chương 29: Chiến đấu cùng Tu Luyện

30 - Chương 30: Lore vs Derik!

Xem hết