Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Chính quyền Thế giới sử dụng game giả lập tới làm một loại khảo nghiệm? Mọi người tranh giành slot để đến tinh cầu mới?

Khảo nghiệm lấy quyền di dân sang thế giới mới.

Nhân vật chính tên Lâm Khải đã trở thành pháp sư hồi máu. Do tính thích nghịch ngu nên đã bị đưa tới hầm ngục có độ khó cao nhất game? Hầm ngục đẳng cấp 99?

Hãy xem cách mà hắn trở về rồi gánh team 20 phút GG!

Acc cũ troll vote ban vv. Acc này viết tiếp
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
125,329
Linh khí
335
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • dccan đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  20 giờ trước
 • DarkSwan buff Hỏa Tinh Châu
  2 tuần trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • DarkSwan buff Hỏa Tinh Châu
  3 tuần trước
 • DarkSwan buff Thất Thải Châu
  1 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • tcbn132 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • nguoiquaduongA đề cử 8 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • tamtran908 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • DarkSwan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
DarkSwan Avatar

DarkSwan

Level: 0
3
29
138

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

103 bình luận


225
dccan 50
nguoiquaduongA 40
tcbn132 15
tamtran908 5