Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Đại tai biến lúc sau, quỷ tộc trở thành địa cầu nhân loại ác mộng. Thiếu niên Dương Tuyệt đạt được một cái tàn phá thần bí vườn cây lúc sau, mở ra hắn quật khởi chi lộ.
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử Toái Mạch

vote
56,280
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

15 bình luận


HvLoi93 5