Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Đại tai biến lúc sau, quỷ tộc trở thành địa cầu nhân loại ác mộng. Thiếu niên Dương Tuyệt đạt được một cái tàn phá thần bí vườn cây lúc sau, mở ra hắn quật khởi chi lộ.
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
54,990
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận


HvLoi93 5