Thần Đạo Đan Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 3602 phiếu
Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !

Phân chia cảnh giới :

Tiểu thế giới: Luyện Thể-Tụ Nguyên-Dũng Tuyền-Linh Hải-Thần Thai-Sinh Hoa-Linh Anh-Hoá Thần-Thiên Nhân -Phá Hư cảnh, mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng, tầng 1-3 là sơ kì, từ 4-6 là trung kỳ, từ 7-9 là hậu kỳ và đỉnh phong

*Thần cảnh: Sơn Hà - Nhật Nguyệt - Tinh Thần - Hằng Hà - Sáng Thế cảnh, mỗi đại cảnh giới chia làm 4 tiểu cảnh giới: tiểu cực vị-trung cực vị-đại cực vị-đại viên mãn, mỗi tiểu cảnh giới lại chia làm 4 thời kì: sơ-trung-hậu và đỉnh

*Tiên cảnh-nếu tu đến hoàn mỹ:
+Trảm Trần cảnh( từ nhất trảm đến ngũ trảm )
+Phân Hồn cảnh : tu ra chín phân hồn
+Tiên Phủ cảnh: tu ra 11 toà bí phủ(tương đương ngũ tạng lục phủ)
+Thăng Nguyên cảnh: tiểu thành-đại thành-đại viên mãn
+Tiên Vương : cửu trọng thiên (từ tầng 1-tầng 9)
+Thiên Tôn: 7 bước

Trích Đoạn


Chương 2844: Mông Đông (bốn càng hết )

Chương 2843: Bẫy người

Chương 2842: Đánh cuộc

Chương 2841: Quỷ dị biến hóa

Chương 2840: Cầm hạ Cửu Ngũ (ngũ càng hết

1 - Chương 1 : Sống lại

2 - Chương 2 : Cường thế

3 - Chương 3 : Ngươi có bệnh, ta có thể trị

4 - Chương 4 : Mệnh lệnh thứ nhất

5 - Chương 5: Đánh đau lão cẩu

6 - Chương 6: Thiên Dược Các

7 - Chương 7: Chư Đại Sư

8 - Chương 8: Thuyết phục

9 - Chương 9: Chỉ đạo tu luyện

10 - Chương 10: Chữa trị linh căn

11 - Chương 11 : Luyện Thể tầng bốn

12 - Chương 12 : Phụ thân trở về

13 - Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối

14 - Chương 14 : Chấp niệm kiếp trước

15 - Chương 15: Quỳ xuống

16 - Chương 16: Bò ra ngoài

17 - Chương 17: Trình Hưởng đến rồi

18 - Chương 18: Cô Lang Huyết

19 - Chương 19 : Đạp ở dưới chân

20 - Chương 20: Luyện đan

21 - Chương 21: Luyện thể tầng năm

22 - Chương 22: Gia tộc phiền phức

23 - Chương 23: Không hiểu chuyện

24 - Chương 24: Không như đồ đệ ngươi vậy

25 - Chương 25: Phản chế Trình gia

26 - Chương 26: Tin tức Địa Long thảo

27 - Chương 27: Kiếm khí

28 - Chương 28: Thanh Linh Quả

29 - Chương 29: Tiếp ta một đao

30 - Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra

Xem hết