Nhất kiếm thiên địa băng, nhất kiếm thế giới sinh.

Thần Hoang đại lục, võ đạo sáng chói, vạn tộc tranh bá, Thiên Kiêu như mưa, một đời binh vương hồn xuyên Thần Hoang, từ Biên Thùy Chi Địa mà ra, trường kiếm mà đi, một đường gió tanh mưa máu, Bại Thiên kiêu, diệt dị tộc, bước lên đỉnh cao, Chúa tể thiên địa.

Một người một kiếm, Đồ Lục đầy trời Thần Ma!

Hỏi Thương Mang Đại Địa, Thùy Dữ Tranh Phong?

* Truyện đã Full

Đề cử Toái Mạch

vote
89,248
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Tuhan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Tuhan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Tuhan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • khanhdung25 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước

Cùng tác giả

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận


Tuhan 15
khanhdung25 5