Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Đốt sách chôn người tài, đốt sách ra sao, khanh là người phương nào? Vì sao muốn trúc thập nhị kim nhân xây A Phòng Cung? A Phòng Cung thật bị một mồi lửa thiêu hủy? Thập nhị kim nhân lại hạ lạc nơi nào? Phồn vinh chư tử bách gia vì sao bắt đầu yên lặng? Thủy Hoàng vì sao không để ý phản đối kiên trì thái sơn phong thiện? Trường sinh luyện đan thuật, đến cùng có tồn tại hay không?

Phương nào đứng trên đỉnh núi nói ba chữ: "Tao, Lãng, Tiện!"

+ Sói xuất phẩm

+ Hố nông sâu chưa check

+ Tình trạng ra chương đều, k lo thiếu thuốc

+ Nhận các loại buff NP, KSC, TTC, HTC, Kim Đậu, Bạc tùy thuộc để bạo chương

+ Mọi người có thể qua đây đọc các bộ khác mà mình làm: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/37273/

+ Truyện cùng tác giả Thần Môn

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,620
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
80
46547
286

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận