Thần Ma Thiên Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.5/ 10 - 3535 phiếu

Kiếm Các Hầu Phủ con cháu đời thứ tư "Ninh Tiểu Xuyên", ở thanh lâu cùng người tranh đoạt một vị dung mạo mĩ mạo ngân bài nhạc kỹ, bị người một chưởng đánh chết! Ở thời điểm hắn bị đưa vào mộ địa mai táng, lại bởi vì một vị thiên ngoại lai khách đến, khởi tử hồi sinh, theo bên trong quan tài đi ra!

Vận mệnh từ đây thay đổi. . .

Một giọt thần thủy, hiển hóa vạn tộc thế giới; ma kiếm huy gạt, trảm phá ba ngàn vũ trụ phồn hoa.

Đợi đến lúc thần ma thông thiên, đạp đất ba ngày hóa chí tôn!

Trích Đoạn

Chương 1374: Sắc phong (đại kết cục)

Chương 1373: Ma Quái Chi Vương

Chương 1372: Ma viên

Chương 1371: Tượng đá

Chương 1370: Tiến hóa

1 - Chương 1: Kẻ sống lại từ trong quan tài

2 - Chương 2: Võ Đạo Tâm Cung

3 - Chương 3: Thiên Địa Huyền Khí

4 - Chương 4: Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung

5 - Chương 5: Ma Kiếm thức tỉnh

6 - Chương 6: Kỳ Lân Tuyết Kiếm

7 - Chương 7: Dưỡng Tâm đỉnh

8 - Chương 8: Dưỡng Tâm Sư đại nhân

9 - Chương 9: Nghị sự điện

10 - Chương 10: Mắng cho hộc máu

11 - Chương 11: Liên tục phá hai cảnh

12 - Chương 12: Tuyệt thế thiên tài

13 - Chương 13: Túi càn khôn

14 - Chương 14: Oan gia ngõ hẹp

15 - Chương 15: Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu

16 - Chương 16: Hầu gia xuất quan

17 - Chương 17: Quyết định của Hầu gia

18 - Chương 18: Lễ vật của Vương Văn Trùng

19 - Chương 19: Sát kiếp

20 - Chương 20: Sinh tử một đường

21 - Chương 21: Ngọc Ngưng Sanh

22 - Chương 22: Cứu người

23 - Chương 23: Hứa hẹn

24 - Chương 24: Nam Sơn Tập

25 - Chương 25: Lá cây Huyết Thiềm Mộc

26 - Chương 26: Long Tượng Thần Võ

27 - Chương 27: Hắc Ám Đế Thành

28 - Chương 28: Trong núi ngộ địch

29 - Chương 29: Huyết Thiềm Mộc dẫn phát huyết

30 - Chương 30: Nhị phẩm Huyền thú

Xem hết