Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Đầu thai làm người, lấy võ vi tôn."Ta trước khi đến, vạn vật khó phân. Ta đến về sau, vô tận tàn lụi." Người không phục, một kiếm giết chi. Nếu không chết, vậy liền lại đến một kiếm.
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
239,646
Linh khí
85
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
50
21994
8

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

64 bình luận


Ta Yêu Nàng Huyền 40
legacyapollo 30
taitu305 10
ssoi1 5