Thế giới khác và Trái Đất dung hợp, Man Hoang thần linh và nhân loại văn minh đều nhìn chằm chằm thế giới của nhau, nhưng thế giới quy tắc khác nhau, tất cả đều bó tay toàn tập.

Đến tận đây, võ đạo bắt đầu hưng khởi
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
336,266
Linh khí
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] buff Kim Sa Châu
  1 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • huyoklala đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
GaTapBuoc Avatar

GaTapBuoc

Level: 2
Converter Trung Cấp
32
13770
411966

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

50 bình luận


huyoklala 20