Thần Võ Chiến Hồn

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.5/ 10 - 24 phiếu
【【2016 tinh sang thưởng chi huyền huyễn dự thi tác phẩm 】】

Cười thương sinh đảo, giận dữ huyết nhiễm thiên; chiến hồn phá trời cao, lôi đình chấn cửu thiên!

Nhiều năm trước, thiên tài thiếu niên, thức tỉnh song sinh võ hồn, bái nhập đạo chủ môn hạ, phong cảnh vô hạn!

Nhiều năm sau, thiếu niên võ hồn bị đoạt, trốn hồi nhất trọng thiên, đầy người là thương, nhận hết khuất nhục, sáng rọi không hề!

Thiếu niên nằm gai nếm mật, lưng đeo cừu hận, lưng đeo kỳ vọng, thề muốn ngóc đầu trở lại!

Hắn tụ lôi hồn, luyện kỳ dược,


Cầu vote, thanks nha mọi người
Ngày 08/1 đăng

Trích Đoạn

Chương 419: Đan dược dụ hoặc

Chương 418: Thăng trưởng lão

Chương 417: Bí cảnh chém giết kế hoạch

Chương 416: Ty chấn hồn hoàng

Chương 415: Chiến đấu vừa mới vừa mới

1 - Chương 1: Nằm gai nếm mật

2 - Chương 2: Tế phẩm

3 - Chương 3

4 - Chương 4: Thần bí lốc xoáy, Cửu Trọng Điệp

5 - Chương 5: Tôi Thể tam trọng

6 - Chương 6: Luận võ đại hội

7 - Chương 7: Quật khởi

8 - Chương 8: Tiềm lực cùng cảnh giới

9 - Chương 9: Ai mới là thiên tài

10 - Chương 10: Một giấy hưu thư ba năm ước

11 - Chương 11: Truyền thừa chi lực

12 - Chương 12: Cao nhân

13 - Chương 13: Bán đấu giá phong vân

14 - Chương 14: Người này hẳn phải chết

15 - Chương 15: Xung đột

16 - Chương 16: Lâm Thiên Nhai âm mưu

17 - Chương 17: Luyện dược sư

18 - Chương 18: Bốn tôn pháp tương

19 - Chương 19: Bảo tháp Tôi Thể

20 - Chương 20: Thu Hắc Côn, phá trạm kiểm soát

21 - Chương 21: Trong động bảo vật

22 - Chương 22: Chết đạo hữu bất tử bần đạo

23 - Chương 23: Bỏ mạng uyên ương

24 - Chương 24: Kịch độc

25 - Chương 25: Thứ sáu trọng trạm kiểm soát

26 - Chương 26: Đan đạo đại sư

27 - Chương 27: Là ai giết ngươi

28 - Chương 28: Không chết không ngừng

29 - Chương 29: Cấp mặt không biết xấu hổ?

30 - Chương 30: Người thắng làm vua

Xem hết