Đánh giá
Đã có 24 người đánh giá
【【2016 tinh sang thưởng chi huyền huyễn dự thi tác phẩm 】】

Cười thương sinh đảo, giận dữ huyết nhiễm thiên; chiến hồn phá trời cao, lôi đình chấn cửu thiên!

Nhiều năm trước, thiên tài thiếu niên, thức tỉnh song sinh võ hồn, bái nhập đạo chủ môn hạ, phong cảnh vô hạn!

Nhiều năm sau, thiếu niên võ hồn bị đoạt, trốn hồi nhất trọng thiên, đầy người là thương, nhận hết khuất nhục, sáng rọi không hề!

Thiếu niên nằm gai nếm mật, lưng đeo cừu hận, lưng đeo kỳ vọng, thề muốn ngóc đầu trở lại!

Hắn tụ lôi hồn, luyện kỳ dược,


Cầu vote, thanks nha mọi người
Ngày 08/1 đăng
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
14,590
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Boss99zk Avatar

Boss99zk

Level: 0
Điên Có Tổ Chức
10
2157
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận