Thần Võ Thiên Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 34 phiếu

Lục Vũ, Thần Võ Thiên vực truyền kỳ nhất Thánh Hồn Thiên Sư, lại bị thê tử cùng huynh đệ liên thủ ám hại, sống lại đến mấy trăm năm sau trên người thiếu niên cùng tên. Trọng hoạt cả đời, Lục Vũ lập chí muốn đâm đôi cẩu nam nữ kia, lấy võ nghịch thiên, trở lại Thiên vực, dung luyện vạn pháp, xưng tôn thiên địa!

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 547: Thân phận bí ẩn

Chương 546: Cẩn thận lẻn vào

Chương 545: Đồng môn tranh

Chương 544: Mưa gió đêm trước

Chương 543: Tung mồi nhử

1 - Chương 1: Linh hồn sống lại

2 - Chương 2: Võ Hồn tăng lên

3 - Chương 3: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà

4 - Chương 4: Tiếu lý tàng đao

5 - Chương 5: Vân Nguyệt Nhi

6 - Chương 6: Tình đoạn ngọc nát

7 - Chương 7: Đánh bại Trần Tùng

8 - Chương 8: Thôi hóa Võ Hồn

9 - Chương 9: Khai Mạch bốn tầng

10 - Chương 10: Hoàng cấp tứ phẩm

11 - Chương 11: Đối chọi gay gắt

12 - Chương 12: Bạo Huyết Lang Hồn

13 - Chương 13: Võ Hồn diệu dụng

14 - Chương 14: Đánh bại Chung Chân

15 - Chương 15: Cựu ái thành hận

16 - Chương 16: Đan Tông Lâm Phong

17 - Chương 17: Đan phòng truyền nghề

18 - Chương 18: Lâm Phong Võ Hồn

19 - Chương 19: Một hồi trò hay

20 - Chương 20: Liền tăng ba cấp

21 - Chương 21: Treo lên đánh Trương Đại Lực

22 - Chương 22: Hồn lực nuốt chửng

23 - Chương 23: Tiên phát chế nhân

24 - Chương 24: Tỏa Tâm Tiễn Thuật

25 - Chương 25: Giai nhân tặng cung

26 - Chương 26: Yêu thú Hỏa Mãng

27 - Chương 27: Cứu người gây rắc rối

28 - Chương 28: Quyền pháp huyền bí

29 - Chương 29: Sinh tử ước hẹn

30 - Chương 30: Lực lượng ngang nhau

Xem hết