Ta gọi Lâm Kỳ, tại phá bỏ và dời đi nơi khác làm việc, đầu năm nay thời điểm phụ trách một cái tiểu khu cũ phá dỡ.

Trong tiểu khu có ở một cái hộ, cổng treo "Thanh Diệp Linh Dị Sự Vụ Sở" cổ quái bảng hiệu, phòng bị cải tạo thành văn phòng, vứt bỏ lâu ngày, tích đầy tro bụi. Ở văn phòng tủ đựng hồ sơ bên trong, chỉnh tề trưng bày lấy đại lượng văn kiện cùng tư liệu.

Ta tò mò, đem sửa sang lại, phát hiện một cái giấu ở hiện thế dưới cổ quái vừa kinh khủng thế giới.

Trong hồ sơ ghi lại sự kiện cũng dần dần xuất hiện ở cuộc sống của ta bên trong...

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥
Mọi người đề cử truyện, cầu vote 10* !!, vote 9-10 dưới mỗi chương ủng hộ dùm mình nhé. Những cái đó chỉ tốn bạn vài chục giây nhưng lại là động lực để mình có thể làm càng ngày càng chất lượng hơn!

Cầu ném kim đậu có động lực bạo chương ^_^

Ai ko thích thể loại này có thể close tab đừng nặng lời chi để đau lòng nhau !!!!!

P/ss: Truyện thuần linh dị, tình tiết kết nối chặt chẽ và hợp lý, kể theo ngôi thứ nhất.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥
Mới nhất
2 ngày trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

wtfhex Avatar

wtfhex

Level: 0
Đen Bạc Đỏ Tình
13
779
59

Vinh danh bảng

loading


bull.riomoon@ 100