Thánh Khư

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 81 phiếu
Tại trong tan hoang quật khởi, tại trong tịch diệt khôi phục. Biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, sợi u vụ kia lại một lần tới gần đại địa, thế gian gông xiềng được mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới như vậy để lộ một góc thần bí. . .

Trích Đoạn


Chương 363: Nước chảy thành sông

Chương 362: Hoàng Đạo truyền thừa

Chương 361: Tiến hóa hoàng triều

Chương 360: Kháng Long Hữu Hối

Chương 359: Thất đức

1 - Ngoại thiên 1+2: Thần triều sắp sụp

2 - Chương 1: Trong sa mạc Bỉ Ngạn Hoa

3 - Chương 2: Thời đại Hậu văn minh

4 - Chương 3: Thanh đồng Côn Luân

5 - Chương 4: Kỳ thụ cùng mãnh thú

6 - Chương 5: Hoa nở

7 - Chương 6: Hộp đá

8 - Chương 7: Dị biến

9 - Chương 8: Thế giới thay đổi

10 - Chương 9: Kinh dị

11 - Chương 10: Kịch biến

12 - Chương 11: Về đến nhà

13 - Chương 12: Thái Hành thần sơn

14 - Chương 13: Không thuộc về giới này

15 - Chương 14: Ngưu Ma Vương

16 - Chương 15: Hô hấp pháp thần bí

17 - Chương 16: Xảy ra đại sự

18 - Chương 17: Khóc không ra nước mắt

19 - Chương 18: Tương lai khủng hoảng

20 - Chương 19: Vật chất kỳ dị

21 - Chương 20: Nhục thân thành thánh

22 - Chương 21: Đại Lực Ngưu Ma Quyền

23 - Chương 22: Nhận ủy thác của người

24 - Chương 23: Dị nhân

25 - Chương 24: Đại đạo đơn giản nhất

26 - Chương 25: Phồn thịnh chưa từng có

27 - Chương 26: Nữ thần phạm

28 - Chương 27: Sóng gió lớn

29 - Chương 28: Trong núi ma luyện

30 - Chương 29: Khôi phục dã tính

Xem hết