Thanh Liên Kiếm Đạo

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 12 phiếu
Thiên địa mở , Hỗn độn phân , Một đóa thanh liên vào kiếp trần;

Đại thế tranh , Nhân yêu tồn , Dám hỏi thế gian người nào Chí tôn.

Rắn Xanh miệng , Ong Vàng châm , vật gì lại hơn nhân tâm hung ác;

Trong lòng kiếm , độ thương sinh , vô tình hơn hẳn chí tình.

------

Về lực lượng hệ thống nói rõ:

Yêu Tộc

Linh Tê Cảnh, Thổ Nạp Cảnh, Hóa Hình Cảnh, Chân Đan Cảnh, Phá Kiếp Cảnh, Huyền Biến Cảnh, Vấn Thiên Cảnh

Đạo thuật

Dẫn Linh Cảnh, Sơ Thức Cảnh, Luyện Thần Cảnh, Ngưng Thai Cảnh, Toàn Chân Cảnh, Thần Thông Cảnh, Càn Khôn Cảnh

Võ đạo

Tụ Khí Cảnh, Đoán Thể Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Quy Nguyên Cảnh, Hợp Đạo Cảnh, Sinh Tử Cảnh

Cầu bình chọn 10 điểm.

Trích Đoạn

Chương 335: Binh lính đến Thôn bên dưới

Chương 334: Vu Vương xuất chiến

Chương 333: Tiêu hao chiến

Chương 332: Xuất chinh

Chương 331: Tín nhiệm

Xem hết