Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Ba vạn năm trước, Tu Chân giới nghênh đón hắc ám náo động, cái thế thần vương lấy thân trấn áp hắc ám, bình hạ đại thế!

Ba vạn năm sau, cổ kim lịch sử trở thành thần bí cấm kỵ, cực bắc địa hóa thành đại giới cấm thổ, không người bước vào!

Mà một ngày này, một vị thành tiên giả từ cấm thổ đi ra......

Mới convert mà cũng vừa đọc vừa làm nên mọi người có ý kiến thì cứ nói với mình.
P/s:
Hố này khá là nông vì tác giả bên kia cũng chỉ mới vừa đăng nên đào trước cái hố nên mọi người cứ lưu lại rồi vài tháng sau quay lại bắt đầu đọc là được.
Tác có nói đã viết sẵn hơn 30 vạn chữ sau khi cấu tứ bộ truyện hơn 2 năm, nên h mỗi ngày đăng 2 chương sau này có thể tăng lên.

Cảnh Giới tu luyện hiện tại :
Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa, Tiên Cảnh.

Tiên Cảnh gồm : Bán Tiên, Linh Tiên, Chân Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Đại La Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn.

Main hiện tại đang là Kim Tiên, đang có kế hoạch tăng lên Thái Ất Kim Tiên sau đó lên map mới, mà bình thường Thái Ất Chân Tiên là lên map mới rồi.
Các bạn sau khi đọc, có thể đánh giá truyện 1 chút giùm mình, nếu bạn có np muốn buff truyện để nhiều người biết hơn thì cảm ơn mọi người trước.
Các bạn có thể đọc truyện khác của mình làm trong khi chưa có chương mới tại http://truyencv.com/member/6763 hoặc nhấn vào tên của mình ngay bên phải vào các truyện đã đăng để đọc.
Mới nhất
1 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
150,200
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Thangdk123 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    1 tuần trước
  • Hide đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tuần trước
  • unknow616 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tuần trước

Cùng tác giả

Đẹp Trai Có Gì Sai
12
2198
3169

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

62 bình luận


Thangdk123 10
unknow616 5
Hide 5