Thất Giới Truyền Thuyết

DS Chương Đề cử

Điểm: 6/ 10 - 8 phiếu
Trên mảnh đất Trung Hoa xinh đẹp huyền bí, cả ngàn năm nay đều không ngừng lưu truyền những truyền thuyết bí ẩn. Và những câu chuyện được mọi người quan tâm nhất vẫn là về thuật trường sinh bất tử. Từ cổ chí kim, phàm nhân ắt tử. Nhưng tréo ngoe thay, nhân loại ái sinh và hãi địa phủ diêm la. Chính vì thế mà ai nấy đều theo đuổi giấc mộng trường tồn, khắc khổ truy tầm con đường bất tử.

- Nhân loại tức vạn vật linh trưởng, vốn chiếm ưu thế về trí tuệ nhưng vẫn không dễ dàng gì trong việc tìm hiểu phép trường sinh. Biết bao nhân sĩ tài cao trí rộng, không ngừng nghiên cứu, suy nghĩ bằng tất cả thời gian, sinh lực vẫn không thể nắm được ý nghĩa thật sự của bất tử

Trích Đoạn

Chương 50: Duyên Dã Mệnh Dã

Chương 49: Bảo Kính

Chương 48: Thần Bí Kính

Chương 47: Ám Ảnh Phong Ba

Chương 46: Luận Sự

1 - Chương 01: Mở đầu

2 - Chương 02: Tổ vật gia truyền

3 - Chương 03: Dị Vực

4 - Chương 4 :Truyền Công Thụ Quyết

5 - Chương 05: Mới Đến Dịch Viên

6 - Chương 06: Dịch Viên Học Nghệ

7 - Chương 07: Sơ Ngộ Ngạo Tuyết

8 - Chương 08: Âm Tuyền Quỷ Khí

9 - Chương 09: Dị Biến Đột Khởi

10 - Chương 10: Quyết Chiến Quỷ Tiên

11 - Chương 11: Thần Kiếm Tử Ảnh

12 - Chương 12: Mảnh Lụa Thần Bí

13 - Chương 13: Khách Vãng Lai

14 - Chương 14: Ảo Hình Lang Yêu

15 - Chương 15: Bất Đồng Cảnh Ngộ

16 - Chương 16: Hắc Vực Long Hồn

17 - Chương 17: Kiếm Toả Long Hồn

18 - Chương 18: Nhân Vật Thần Bí

19 - Chương 19: Khiếu Nguyệt Thiên Lang

20 - Chương 20: Thiên Lang Phi Thăng

21 - Chương 21: Hồi Trình Xảo Ngộ

22 - Chương 22: Trấn Hồn Thạch Bia

23 - Chương 23: Đạp Thượng Chánh Đồ

24 - Chương 24: Sơ Nhập Kiếm Viện

25 - Chương 25: Lục Viện Tề Tụ

26 - Chương 26: Dạ Nguyệt Như Thuỷ

27 - Chương 27: Lục Viện Hội Võ

28 - Chương 28: Vân Phong Dương Uy

29 - Chương 29: Cùng Vào Vòng Trong

30 - Chương 30: Hội Nghị Thượng Đỉnh

Xem hết