Thất Giới Vĩnh Hằng

DS Chương Đề cử

Điểm: 4.5/ 10 - 8 phiếu
Tân thất giới, khởi đầu mới, tương tự trải qua, như thế nhiệt huyết, đúc ra vạn cổ truyền thuyết, sáng lập vĩnh hằng Thiên Vực.

các bạn thấy hay thì đề cử và đánh dấu bình chọn nhé , mình sẽ cố quay tay cho truyện hay luôn tới

Trích Đoạn

Chương 47: Yêu Vương hiện thế

Chương 46: Sơn hà vỡ bại

Chương 45: Nữ ma xuất thế

Chương 44: Di ngôn bí mật

Chương 43: Đại điện đoạt bảo

1 - Chương 1: Khởi đầu mới

2 - Chương 2: Thiên Tinh Thần Quyết

3 - Chương 3: Thiên hàng tai bay vạ gió

4 - Chương 4: Mộ Phong Viễn Hành

5 - Chương 5: Sơ thử tài

6 - Chương 6: Mộ Phong đánh chó

7 - Chương 7: Dây cung thanh âm

8 - Chương 8: Thanh thiên vô ảnh

9 - Chương 9: Thiên hàng kỳ vật

10 - Chương 10: Trong gương chi linh

11 - Chương 11: Thanh Minh vương xà

12 - Chương 12: Thừa lúc vắng mà vào

13 - Chương 13: Phù dung đoạt kính

14 - Chương 14: Cung điện dưới lòng đất phong

15 - Chương 15: Vân Sơn truyền thuyết (cầu đề

16 - Chương 16: Tâm phần di hận

17 - Chương 17: Y Y hoàn hồn (cầu phiếu đề cử)

18 - Chương 18: Lại vào cách sơn (cầu phiếu đề

19 - Chương 19: Thần bí ván cờ

20 - Chương 20: Hắc Vũ Ly Hồn

21 - Chương 21: Thân hãm tuyệt cảnh

22 - Chương 22: Tổ tiên hiển uy

23 - Chương 23: Linh dược thiên hàng

24 - Chương 24: Hóa cương cảnh giới

25 - Chương 25: Mạc Băng sư tỷ

26 - Chương 26: Tử Hoa chân nhân

27 - Chương 27: Trong động cung điện

28 - Chương 28: Xương khô phù văn

29 - Chương 29: Đại địa Kim thân

30 - Chương 30: Thần bí phong ấn

Xem hết