Hoan nghênh, đi vào Long quốc gia.

Hoan nghênh, đi vào Long thuật thế giới.

Đến đây đi! Nơi này có, kích thích nhất, nhất kích tình, nóng nhất huyết hoa lệ văn chương!

Đến đây đi! Để cho chúng ta cùng một chỗ tiến vào 《 Thiên Địa Long Hồn 》 thế giới, khai sáng thuộc tại chúng ta Long thời đại!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
43,200
Linh khí
0
Điểm ái mộ
phongtu Avatar

phongtu

Level: 0
1
104
43

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận