Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Ngươi hỏi thế gian có tiên ?!
Ngươi hỏi thế gian có thần ?!
Ngươi hỏi ... Thiên là gì ?!.
Ngươi mờ mịt a !!.
*
Đế Tiên Thần Linh run rẩy quỳ rạp ... Hỗn Mục Vô Nhai
- Ta Là . . . ! Ai ? !.
_______________________________________________________
* Cảnh giới :
- Linh Cảnh Ngộ Thiên : Luyện khi - Trúc cơ - Kết Đan - Nguyên Anh - Phân Thần - Động Hư - Đại Thừa - Trảm Linh
- Tiên Cảnh Tụ Thiên : Tịnh Thổ Nhân Tiên - Đạo Dao Địa Tiên - Linh Đài Thiên Tiên - Ngọc Thanh Chân Tiên - Thượng Thanh Linh Tiên - Thái Âm Thượng Tiên - Đại La Kim Tiên - Thái Ất Tiên Quân - Hỗn Nguyên Tiên Tôn - Cửu Tiêu Tiên Đế
- Thần Cảnh Quy Thiên : ???
- Thiên Địa Vô Nhai : ? ? ?
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
11,666
Linh khí
240
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • hieum4jt đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • hieum4jt đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • hieum4jt buff Hỏa Tinh Châu
  9 tháng trước
 • hieum4jt buff Thất Thải Châu
  9 tháng trước
 • hieum4jt đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • hieum4jt đề cử 9 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • hieum4jt đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • DaoThan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
Thong_Thien Avatar

Thong_Thien

Level: 0
1
24
27

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


hieum4jt 210
DaoThan 5