Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Thiên Đạo chi hành, nỗ lực phấn đấu. Hạ Bắc đứng tại anh hùng điện pho tượng trước, nhìn xem nền móng bên trên một hàng chữ.

"Chúng ta hành trình, vĩnh không dừng lại!"

Cảnh giới:
Luyện da, luyện gân, luyện tạng, luyện cốt hòa luyện tủy đến Nhân cảnh
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
330,288
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
120
47738
79805

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


~.~ Nhất Diệp Tri 10