Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Thừa vinh mà sống
Chở dự mà chết
Tâm như ta kiếm
Thà gãy không cong
Nhớ nước phục mạnh nhất kỵ sĩ quật khởi.P/s: Không biết truyện này ai đăng chưa nếu rồi thì báo cho mình nhé!
Truyện cv đầu tay mong mọi người ít gạch đá xây nhà
********************************************************************************
CẦU VOTE 10 ★ ĐẦU TRUYỆN

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
22,737
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Soái Ca
6
852
2030

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận