Thiên Hỏa Luyện Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.7/ 10 - 9 phiếu
Lòng có thần hỏa, chỉ riêng mà không diệu; tru thần phục ma, thập phương vô địch

.....
main là kiếm tu, phù tu, luyện thể, yêu tu .......... đọc rồi sẽ rõCảnh giới: luyện khí, trúc cơ ...


Đây là 1 bộ khá hay theo ý mình mấy chương đầu, nv chính + phụ không não tàn ra tay rất dứt khoát

Rảnh là sẽ bạo, vừa đọc vừa cv nên up chương hơi chậm

Trích Đoạn

Chương 74: áp lực trùng điệp

Chương 73: Chiến ý bành trướng

Chương 72: Thảo luận chính sự

Chương 71: Phong ba quỷ dị

Chương 70: Mắt xanh con cóc

1 - Chương 1: Lời dẫn

2 - Chương 2: Sát cơ

3 - Chương 3: Quy củ

4 - Chương 4: Tuyệt đối không phải may mắn

5 - Chương 5: Tiềm Long Tại Uyên

6 - Chương 6: Cùng nhau hãm hại

7 - Chương 7: Cá vượt long môn

8 - Chương 8: Ngọc bàn kinh hồn

9 - Chương 9: ăn hàng

10 - Chương 10: Tây Phong Tiểu Trúc

11 - Chương 11: Bí Thất Giản Dị

12 - Chương 12: Hợp thành Pháp Phù

13 - Chương 13: Thanh Mộc cửa hàng

14 - Chương 14: Chương phiền não

15 - Chương 15: Chương luyện khí

16 - Chương 16: Hố lửa

17 - Chương 17: Chương thay xà đổi cột

18 - Chương 18: Chương quyết tâm

19 - Chương 19: Nguy hiểm ở mép

20 - Chương 20: Mua trâu

21 - Chương 21: tai họa

22 - Chương 22: Ma chướng

23 - Chương 23: Yêu Hỏa Phần Thiên

24 - Chương 24: Hoảng sợ

25 - Chương 25: Lo lắng

26 - Chương 26: Lực lượng

27 - Chương 27: Ma Hạt

28 - Chương 28: Đạp Vân Thú

29 - Chương 29: không biết lượng sức

30 - Chương 30: Nguyệt Nha Châu

Xem hết