Tỉnh lại sau giấc ngủ, Vương Liệt xuyên qua đến Thiên Long Bát Bộ thế giới, một năm này, Kiều Phong vẫn không có sinh ra, Vô Nhai Tử còn là một tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, từ đây trên giang hồ có thêm cái bất lão quái vật đại hiệp, cùng Vô Nhai Tử xưng huynh gọi đệ, cùng Đoạn Chính Thuần nâng cốc nói chuyện vui vẻ, cuối cùng còn cùng Kiều Phong Đoạn Dự Hư Trúc bái lạy, xem Lão Ngoan Đồng Vương Liệt làm sao đảo loạn Thiên long thế giới

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
13,560
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


  • 100%

    Tóm tắt đọc thấy ngu

    [email protected] · Phàm Nhân3 tháng trước · Trả lời


  • 100%

    Truyện này vị huynh đài nào làm tiếp đi chứ, thấy cũng hay mà

    Vaynard · Phàm Nhân3 tháng trước · Trả lời