Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Cửu Thiên Lôi Thủy đúc thành kiếm phôi, vĩnh trấn ở tại Vạn Cổ Hung Huyệt; hóa thành xương khô ẩn giấu trong u minh, trấn giữ bất hủ quan tài; phá toái thần sơn tan thành cổ kinh, thất lạc nhân gian; hủy diệt vạn cổ truyền thừa, tuế nguyệt chôn vùi.

Vạn tộc san sát, quần hùng kình khởi, người nào mới có thể nhảy ra cái này lồng chim, nghịch loạn sinh tử, chưởng khống thiên mệnh.

Thiên hạ phong vân xuất thế, đạp phá Càn Khôn trảm sát Tiên Ma.

=>Tiên Đạo cùng Ma Đạo:
-> Long Uyên Vực tứ đại tông môn: Thiên Linh tông, Bách Tế Môn, Vẫn Tinh Các, Vạn Thú Môn.

-> Thập đại tông môn có: Hư Không Thần Điện, Thiên Phù Đạo Tông, Bổ Thiên Các, Thiên Thiền Tự, Vạn Cổ Các (5 cái).

-> Ma Đạo: Nguyên Thủy Ma Tông, Vô Cực Ma Tông, Cửu Diệu Ma Tông.

Thiên Mệnh Thần Đồ bối cảnh to lớn không chỉ vài khu vực cùng tông môn như vậy...
Mới nhất
4 giờ trước

Đề cử

vote
4
Nguyệt phiếu
80
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • khangchivas đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 ngày trước
  • khangchivas đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 ngày trước
  • kidvotinh1412@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    2 ngày trước

Cùng tác giả

Vinh danh bảng

loading


kidvotinh1412@ 40
khangchivas 40