Thiên Tài Tuyệt Sắc

DS Chương Đề cử

Điểm: 6.1/ 10 - 16 phiếu

THÔNG BÁO : DROP TRUYỆN

Ngoại Truyện : Hồi Ức - Đình Quân

Ngoại Truyện : Hồi Ức - Ngu Đình

Ngoại Truyện : Hồi Ức - Nhã Lan

Chương 29 : Khảo Hạch Bắt Đầu

1 - Chương 1 : Tai Hoạ

2 - Chương 2 : Hoa Văn Kì Lạ

3 - Chương 3 : Tử Vong Thánh Nữ

4 - Chương 4 : Vũ Hồn Đặc Biệt

5 - Chương 5 : Cái Này Không Phải Tăng Cấp Mất

6 - Chương 6 : Hạo Thần Bí

7 - Chương 7 : Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

8 - Chương 8 : Thiên Minh Nguyệt và Mã Dật Lâm

9 - Chương 9 : Thu Phục Lôi Đế

10 - Chương 10 : Linh Uyên Cảnh Liền Rất Giỏi

11 - Chương 11 : Truyền Linh Tháp Phó Tháp Chủ

12 - Chương 12 : Tháp Chủ Truyền Thuyết

13 - Chương 13 : Săn Giết Băng Bích Hạt

14 - Chương 14 : Sinh Tử Dung Hợp

15 - Chương 15 : Bế Quan

16 - Chương 16 : Nhập Học Ngoại Viện

17 - Chương 17 : Bạn Cùng Phòng

18 - Chương 18 : Ta Không Dạy Phế Vật

19 - Chương 19 : Lão Sư Cường Thế Bá Đạo

20 - Chương 20 : Nội Viện Thể Trắc Thất

21 - Chương 21 : Số Liệu Biến Thái

22 - Chương 22 : Khiêu Chiến

23 - Chương 23 : Đấu Hồn Khu

24 - Chương 24 : Kinh Hãi Toàn Trường

25 - Chương 25 : Bị Đuổi Giết

26 - Chương 26 : Hậu Trường

27 - Chương 27 : Khảo Hạch Đặc Biệt

28 - Ngoại Truyện : Đêm Giao Thừa

29 - Chương 28 : Âm Liên Chi Dạ

30 - Chương 29 : Khảo Hạch Bắt Đầu

Xem hết