Thiên Thần Quyết

DS Chương Đề cử

Điểm: 9/ 10 - 52 phiếu
Truyện đang nằm trong top bên Tàu , một bộ truyện mới toanh Cảnh giới: Linh Vũ cảnh, Chân Vũ cảnh, Nguyên Vũ cảnh. Mỗi tầng đại cảnh giới lại phân làm sơ giai, trung giai, cao giai, Đại viên mãn bốn tiểu nặng. Khí Vũ mười tầng phía sau, liền có thể luyện khí hóa ấn, ngưng tụ Vũ Hồn, bước vào Linh Vũ, phương là chân chính võ giả! Lão là chủ nhân của truyện "Vạn Cổ Chí Tôn" nên viết rất ổn mọi người ạ :D Cvt : Cầu đề cử cho truyện !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo Luận Trích Đoạn

Chương 599: Thần thông ánh sáng, kết bạn

Chương 598: Không nhìn cừu hận, hạng xoàng

Chương 597: Ý chí bất khuất, quật cường

Chương 596: Hồng nhan họa thủy, Thiên Vị

Chương 595: Dưới ánh trăng tương phùng, khác

1 - Tiết tử

2 - Chương 1 : Ta muốn trở thành chân chính võ

3 - Chương 2 : Cảnh giới

4 - Chương 3 : Mỹ nhân

5 - Chương 4 : Vũ hồn chi quang

6 - Chương 5 : Chấn động !!!

7 - Chương 6 : Nhất niệm Trấn Sơn Hà

8 - Chương 7 : Hổ gầm rồng ngâm

9 - Chương 8 : Kiếm khí bích yên hoành

10 - Chương 9 : Ta nhất định sẽ đi

11 - Chương 10 : Tấn vương

12 - Chương 11: Ước định

13 - Chương 12: Thiên Hạ Hữu Địch

14 - Chương 13: Lục Dương Chưởng

15 - Chương 14: Trần Đình

16 - Chương 15: Bồi thường ( Cầu phiếu )

17 - Chương 16: Tử Hồn Thạch

18 - Chương 17: Tàng thư các

19 - Chương 18: Thanh Dương Võ kinh

20 - Chương 19: Hồng nhan họa thủy

21 - Chương 20: Thú vị ( Cầu phiếu )

22 - Chương 21: Thối thể tam trọng

23 - Chương 22: Thiên Tông Thất lão

24 - Chương 23: Lễ gặp mặt

25 - Chương 24: Cửu Tiêu Hoàn Bội

26 - Chương 25: Nguyên lực

27 - Chương 26: Liễu Thành

28 - Chương 27: Ngươi không thể lui

29 - Chương 28: Nhất Khí Trùng Viêm Dương ( Cầu

30 - Chương 29: Kinh thiên bát quái

Xem hết