Đánh giá
Đã có 41 người đánh giá

Anh hùng quy túc tại chiến trường

Của ta quy túc tại Thiên Đường

---------

Võ có thể Thông Thần, ý có thể Thông Thiên.

Thần Ma ngạo thế, Chư Thiên vô hạn.

Bát Cực Thần Điện, hùng bá vạn năm.

Tam giới đặt song song, nhân thần cuộc chiến.

Mới nhất
3 năm trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Vinh danh bảng

loading