Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Hành trình khám phá tu nguyên giới, Đại lục Nguyên Thiên, bắt đầu tại Dược viên Thanh Phong Phái.

Nguyên, Huyệt, Tượng, Giác, Thể, Đạo là sáu cảnh giới trong truyện, cảnh giới tiếp theo ...
Thực vật tộc, Động vật tộc là hai tộc tồn tại cùng Nhân tộc con người.


Hệ cơ bản, hệ hiếm, hệ cực hiếm, là những năng lực hệ trong truyện


Tác giả việt chấp bút, ủng hộ a aa
Chap ra chậm, người nào đọc lâu một chút
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
26,040
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • phancuagio đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước
  • batquaidaosi đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
phancuagio Avatar

phancuagio

Level: 0
2
173
31

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận


phancuagio 10
batquaidaosi 5