Tiên Đồ mong manh, nhân đạo thăng trầm. Phàm nhân mượn vận có thể thuận lợi, tu sĩ thiết vận có thể phi tiên. Trương Nguyên Hạo nhất giới ác nhân, trọng sinh Tu Tiên Giới, làm một môn phái nhỏ hộ pháp.

Tư chất bình thường? Huyết mạch tồi? Không có vấn đề, ta có thiết vận khả năng! Dựa vào cướp đoạt khí vận, đem từng bước Đăng Tiên

truyện mới ngày 2 chương

Đề cử

vote
5
Nguyệt phiếu
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Vjrus0fGod đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Vjrus0fGod đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Vjrus0fGod đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Vjrus0fGod đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước

Cùng tác giả

Soái Ca
25
17113
12525

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


Vjrus0fGod 100