Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Tiên Đồ mong manh, nhân đạo thăng trầm. Phàm nhân mượn vận có thể thuận lợi, tu sĩ thiết vận có thể phi tiên. Trương Nguyên Hạo nhất giới ác nhân, trọng sinh Tu Tiên Giới, làm một môn phái nhỏ hộ pháp.

Tư chất bình thường? Huyết mạch tồi? Không có vấn đề, ta có thiết vận khả năng! Dựa vào cướp đoạt khí vận, đem từng bước Đăng Tiên

truyện mới ngày 2 chương
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
57,390
Linh khí
101
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Hảo Vô Tâm Avatar

Hảo Vô Tâm

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
44
39840
728

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


Vjrus0fGod 25
LuanCaCa 5