Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Tiên Đồ mong manh, nhân đạo thăng trầm. Phàm nhân mượn vận có thể thuận lợi, tu sĩ thiết vận có thể phi tiên. Trương Nguyên Hạo nhất giới ác nhân, trọng sinh Tu Tiên Giới, làm một môn phái nhỏ hộ pháp.

Tư chất bình thường? Huyết mạch tồi? Không có vấn đề, ta có thiết vận khả năng! Dựa vào cướp đoạt khí vận, đem từng bước Đăng Tiên

truyện mới ngày 2 chương
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
6,840
Linh khí
252
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Đỉnh Cấp
34
30240
4

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


Vjrus0fGod 100
LuanCaCa 20