Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Tiên Đồ mong manh, nhân đạo thăng trầm. Phàm nhân mượn vận có thể thuận lợi, tu sĩ thiết vận có thể phi tiên. Trương Nguyên Hạo nhất giới ác nhân, trọng sinh Tu Tiên Giới, làm một môn phái nhỏ hộ pháp.

Tư chất bình thường? Huyết mạch tồi? Không có vấn đề, ta có thiết vận khả năng! Dựa vào cướp đoạt khí vận, đem từng bước Đăng Tiên

truyện mới ngày 2 chương
Mới nhất
21 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

hao19 Avatar

hao19

Level: 3
Converter Trung Cấp
13
4568
11976

Vinh danh bảng

loading