Thông Thiên Kiếm Chủ

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.4/ 10 - 513 phiếu

Một kiếm thông thiên, kiếm chủ trầm phù.


Thiếu niên Giang Thần ấu niên thời kì ngoài ý muốn được đến một bộ Hư Vô Kiếm Thể đại pháp, hắn vốn đã tư chất không kém, từ đó đi lên dài lâu mà truyền kỳ võ đạo chi lộ.


Vô địch mãnh thú, vực ngoại sinh vật, thế giới chi mê, thần ma truyền thuyết, này chỉ là bắt đầu.

Trích Đoạn

Chương 361: Kim Sơn Hoàng

Chương 360: Thâm Hải Nham Tương Quả

Chương 359: Thăm dò biển sâu

Chương 358: Chúc Quang Thuật

Chương 357: Phong Lôi lão tổ

1 - Chương 1: Giang Thần

2 - Chương 2: Phồn Tinh biến

3 - Chương 3: Lưu Vân kiếm pháp

4 - Chương 4: Tầng thứ nhất

5 - Chương 5: Biến dị mãnh thú

6 - Chương 6: Lăng Vân sơn mạch

7 - Chương 7 : Bích Nguyệt Quả

8 - Chương 8: Chém giết Lưu Trường Phong

9 - Chương 9: Đột phá tám tầng

10 - Chương 10 : Huyền Nguyên Đan

11 - Chương 11 : Phản hồi Nhất Khí Tông

12 - Chương 12 : Ngoại tông đệ tử giải thi đấu

13 - Chương 13: Hóa cảnh

14 - Chương 14: Đoạt được thứ 1

15 - Chương 15: Khí mạch trung đẳng phổ thông

16 - Chương 16: Thiên nhân lộ

17 - Chương 17 : Thái A Quyết

18 - Chương 18: Tông chủ Hắc Băng cảnh giới

19 - Chương 19: Tông chủ thu đồ đệ

20 - Chương 20: Tông môn nhiệm vụ

21 - Chương 21 : Đồng Giáp Thi Công

22 - Chương 22: Trương Chính Dương

23 - Chương 23: Xông Nhất Khí Tháp

24 - Chương 24 : Thiên Huyễn Lam

25 - Chương 25: Hư Vô Kiếm Thể Đại Pháp tầng

26 - Chương 26 : Vân Hải Môn tới chơi

27 - Chương 27: Giang Thần xuất chiến

28 - Chương 28 : Bất động Kim Cương

29 - Chương 29 : Đổi Thái A Quyết tầng thứ tám

30 - Chương 30 : Tà thư sinh

Xem hết