Đánh giá
Đã có 514 người đánh giá

Một kiếm thông thiên, kiếm chủ trầm phù.


Thiếu niên Giang Thần ấu niên thời kì ngoài ý muốn được đến một bộ Hư Vô Kiếm Thể đại pháp, hắn vốn đã tư chất không kém, từ đó đi lên dài lâu mà truyền kỳ võ đạo chi lộ.


Vô địch mãnh thú, vực ngoại sinh vật, thế giới chi mê, thần ma truyền thuyết, này chỉ là bắt đầu.

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • idol_kirari đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
  • caothu11032001 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước
May Mắn Hơn Người
383
56848
183391

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

18 bình luận


caothu11032001 5
idol_kirari 5