Thương Chiến Giáo Phụ

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.2/ 10 - 377 phiếu
Trần Minh, tiêu chuẩn đại hoàn khố, đại nha nội, gia tộc thực lực có thể xưng bưu hãn. Dạng này hoàn cảnh cũng không có mang cho hắn ngồi hưởng thành cảm giác ưu việt, mà là tại gia tộc hun đúc dưới, IQ cùng vũ lực giá trị tới gần yêu nghiệt hóa, đồng thời từ nhỏ đã dựng nên ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, cùng công lược toàn bộ Hoa Hạ hồng đại mục tiêu. Ma Y Như Tuyết, Giang Sơn Như Họa. Nữ nhân ta, Thiên Hạ vì mời!

Đề cử trong tháng: 525

Điểm Vote Tháng: 8638

Tổng điểm vote: 724027

Tổng sưu tầm: 7007

Tổng đề cử: 21847

Bình luận số: 2602

Cổ động đợt người: 1223

P/s bộ truyện lấy trên thư quán được mấy ngày mà đã có số views khá là hot.... truyện ra hơn 1k2 c roài.. ae cứ thong thả chờ đọc nhé

Cầu phiếu, thanks , like FB, vote các loại.. và nhất là cầu ủng hộ của các bạn để cho mình có động lực để kiếm dc nhiều bộ hay nữa phục vụ mọi người :D

= Land xuất phẩm chính là tinh phẩm :D

Trích Đoạn

Chương 1420: Tứ phương (3)

Chương 1419: Tứ phương (2)

Chương 1418: Tứ phương (1)

Chương 1417: Thủ đoạn sắc bén (20)

Chương 1416: Thủ đoạn sắc bén (19)

1 - Chương 1: Nghèo khó quý công tử?

2 - Chương 2: Muội muội kiêm bạn gái (thượng)

3 - Chương 3: Muội muội kiêm bạn gái (hạ)

4 - Chương 4: dự tiệc

5 - Chương 05: Tích súc

6 - Chương 6: Đổi nhất phẩm gà?

7 - Chương 7: Nghịch súng (thượng)

8 - Chương 8: Nghịch súng (hạ)

9 - Chương 9: Kết thúc

10 - Chương 10: Trần gia con độc nhất!

11 - Chương 11: · hố cha

12 - Chương 12: Bị cự tuyệt!

13 - Chương 13: Nói chuyện

14 - Chương 14: Chấn nhiếp

15 - Chương 15: · Chúc Kiện rời núi

16 - Chương 16: · Tiểu Mạnh Thường

17 - Chương 17: Trần gia Thiên Song

18 - Chương 18: [Lập mã hoành đao] (thượng)

19 - Chương 19: [Lập mã hoành đao] (trung)

20 - Chương 20: [Lập mã hoành đao] (hạ)

21 - Chương 21: giết một người răn trăm người?

22 - Chương 22: Kẻ phản bội (thượng)

23 - Chương 23: Kẻ phản bội (trung)

24 - Chương 24: Kẻ phản bội (hạ)

25 - Chương 25: Thật Hoa Khôi (thượng)

26 - Chương 26: Thật Hoa Khôi (trung)

27 - Chương 27: Thật Hoa Khôi (hạ)

28 - Chương 28: Anh hùng cứu mỹ?

29 - Chương 29: nhạc phụ tương lai?

30 - Chương 30: Sinh nhật yến (thượng)

Xem hết