Tịch Diệt Thiên Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 164 phiếu
Như thế nào chính? Như thế nào tà? Là thiên địa chính, ta là tà! Một Kiếm lướt tà phong, một đời làm Thiên Tôn!

Chính đạo? Chọc ta người, chết! Tà đạo? Chọc ta người, chết! Trên đời các loại muôn vàn thay đổi, chỉ có một kiếm run sợ tà phong!

Cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên ,Thánh Vực

- Hậu Thiên: Đoán Thể cảnh, Dung Thân cảnh, Dẫn Linh

-Tiên Thiên: Tam Hoa cảnh, Ngũ Khí cảnh, Nhân Nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh

Trích Đoạn


Chương 2000: Đại kết cục (hạ)

Chương 1999: Đại kết cục (thượng)

Chương 1998: Huyết Nguyệt tận thế!

Chương 1997: Luân Hồi Đạo, Thiên Đạo thanh

Chương 1996: Dung hợp Luân Hồi Đài, bỏ chạy

1 - Chương 1: Tiêu gia trấn

2 - Chương 2: Tiêu Thiên ba chuyện

3 - Chương 3: Dẫn Linh bát trọng Tiêu gia khách

4 - Chương 4: Tiểu cô Tiêu Ngọc Như

5 - Chương 5: Tà thiếu Tiêu Thiên

6 - Chương 6: Là ngươi sao?

7 - Chương 7: Lưu gia bảo đấu giá

8 - Chương 8: Tạ Hoa cùng Lăng Nguyệt Linh

9 - Chương 9: Một thanh tàn kiếm

10 - Chương 10: Lưu Diệu Tổ bi kịch

11 - Chương 11: Chồng của ngươi gọi Tiêu Thiên

12 - Chương 12: Lưu gia

13 - Chương 13: Kỳ thật ta không muốn giết người

14 - Chương 14: Tiên Thiên? Chết!

15 - Chương 15: Lưu gia, diệt!

16 - Chương 16: Gặp lại Lăng Nguyệt Linh (thượng)

17 - Chương 17: Gặp lại Lăng Nguyệt Linh (hạ)

18 - Chương 18: Đại bổng cùng cà rốt

19 - Chương 19: Người đáng thương tất có chỗ

20 - Chương 20: Ác bá hạ nhân

21 - Chương 21: Năm năm sau ông cháu gặp mặt

22 - Chương 22: Tiêu lão gia tử quả quyết cùng

23 - Chương 23: Phân biệt ước định

24 - Chương 24: Lăng Phong Các mà nói

25 - Chương 25: Xảo ngộ

26 - Chương 26: Lâm Hựu Hiên

27 - Chương 27: Mới vào Tịnh Châu thành

28 - Chương 28: Lâm Thường

29 - Chương 29: Thiên Huyền Thanh Ngọc

30 - Chương 30: Lâm Thường cùng Lâm Di

Xem hết