Tịch Diệt Vạn Thừa

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 330 phiếu

Đường cầu Trường Sinh, đăng đỉnh chư thiên; Sáng muôn đời thành tựu, truyền bất hủ đạo thống.


Đàm Vị Nhiên chỉ hỏi: Trường Sinh làm gì, không bằng Tịch Diệt.


Sau đó, tru sát chúng sinh, Tịch Diệt vạn thừa !

Trích Đoạn

Chương 1000: Tịch Diệt thiên tử ( chung )

Chương 999: Tuyệt đại thiên kiêu

Chương 998: Tịch Diệt Nhân Quả

Chương 997: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ (tết

Chương 996: Hai đại tâm ma

1 - Chương 1: Tịch diệt, trùng sinh

2 - Chương 2: Nhập môn khảo hạch

3 - Chương 3: Ta từ Cửu U Hoàng Tuyền đến,

4 - Chương 4: Giáng hồng tinh huyết

5 - Chương 5: Khổng Tước vương

6 - Chương 6: Yêu chân thành, yêu thắm thiết

7 - Chương 7: Thề tất sát chi

8 - Chương 8: Giải khúc mắc, lập tương lai

9 - Chương 9: Mở Kim Phủ

10 - Chương 10: Thổ tức sát địch

11 - Chương 11: Kim Phủ chấn động

12 - Chương 12: Nhanh năm mươi lần Chân Không lục

13 - Chương 13: Luyện chế kiếm phù

14 - Chương 14: Lấy thân là mồi

15 - Chương 15: Ngạo Ý Phượng Hoàng Quyết

16 - Chương 16: Bán Bộ Kim Thân

17 - Chương 17: Ta nghĩ, ta dám, ta có thể

18 - Chương 18: Nhiệt Huyết Tương Phí

19 - Chương 19: Lam Y, Thanh Đái, Huyết Thủ

20 - Chương 20: Huyết chưa lạnh

21 - Chương 21: đánh chết thủ tọa quyền lực

22 - Chương 22: Thiên phú chiến thể

23 - Chương 23: Nộ giết, tiêu diệt Kiến Dũng

24 - Chương 24: Danh chấn tông môn

25 - Chương 25: Hứa Đạo Ninh cơn giận

26 - Chương 26: Kiếm ý đối với quyền ý

27 - Chương 27: âm phong động

28 - Chương 28: Chỉ giết, Thiên Cơ vặn vẹo

29 - Chương 29: Tông Trường Không

30 - Chương 30: Ba ngàn Kiếm ý, giao cảm chi quả

Xem hết