Đánh giá
Đã có 331 người đánh giá

Đường cầu Trường Sinh, đăng đỉnh chư thiên; Sáng muôn đời thành tựu, truyền bất hủ đạo thống.


Đàm Vị Nhiên chỉ hỏi: Trường Sinh làm gì, không bằng Tịch Diệt.


Sau đó, tru sát chúng sinh, Tịch Diệt vạn thừa !

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Tiêu Nại Avatar

Tiêu Nại

Level: 0
362
98326
18300

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận